actored_bannere.jpgÎn data de 24 septembrie 2013 și 26 septembrie 2013 s-au organizat, în cele două județe în care s-a implementat proiectul, conferințele finale de diseminare a rezultatelor obținute pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului ActorED. Gazdele evenimentelor au fost Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Inspectoratul Școlar Județean Brăila care au avut ca invitați cadre didactice și directori de școli din județ, reprezentanți ai ONG-urilor în educație, autorități locale și jurnaliști ai presei locale.

Concluziile dezbaterilor din cadrul evenimentelor au confirmat faptul că ideea acestui proiect, profesionalizarea carierei didactice, este una deosebită care vine în sprijinul profesorilor şi, indirect, al elevilor. Ei vor beneficia de ore mult mai bine structurate, de profesori mai bine pregătiţi. Și managementul educaţional are de câştigat în această situaţie, principalii beneficiari fiind tot elevii şi comunitatea. Metodele interactive de predare – învăţare – evaluare abordate de profesori în cadrul acestui proiect vor contribui la sporirea calităţii învăţământului şi sper ca acest lucru să se reflecte în rezultatele obţinute de elevii brăileni și prahoveni la examenele naţionale, la concursurile şi la olimpiadele şcolare. Tot în cadrul proiectului s-a reuşit îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei şi gestionării situaţiilor de criză ceea ce înseamnă că avem profesori mai bine pregătiţi pentru a face faţă solicitărilor tot mai numeroase din sistem.

„A fost un proiect solicitant și interesant, dar şi foarte eficient, cu toți indicatorii realizați integral, contribuind la evoluţia învăţământului din cele două judeţe, Brăila şi Prahova”, a subliniat și managerul de proiect, prof. Iulian Danielescu.

2262 de cadre didactice din județele Brăila și Prahova au participat la cursurile de formare oferite prin proiectul ActorED, depășind numărul persoanelor din grupul țintă estimat inițial, respectiv 2000 de cadre didactice. Formarea profesională oferită prin proiect s-a desfășurat în perioada aprilie 2011 – iulie 2013, cele 2262 de cadre didactice fiind formate în cinci serii. Din cei 2262 de participanți, 2206 au obținut certificarea și cele 100 de credite profesionale transferabile, rata personalului din educație și formare certificat atingând 97%, față de 90% estimat inițial în cadrul proiectului.

Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2013.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați www.actored.ro.

actor_ed.jpeg