Proiectul ‘Antreprenor pentru viitor’, de peste 7 milioane lei, derulat timp de doi ani de Universitatea Oradea

Universitatea din Oradea derulează, timp de doi ani, proiectul “Antreprenor pentru viitor”, cu fonduri europene de peste 7 milioane de lei, prin POCU, destinat informării, consilierii şi orientării în carieră a elevilor din judeţ, alături de pregătirea antreprenorială a studenţilor şi cadrelor didactice.

“Proiectul se înscrie într-un trend care nu este neapărat nou, de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale în rândul studenţilor. Încet, încet, guvernele îşi dau seama că probabil este bine să-i înveţe pe studenţi să pescuiască, să zic aşa, ca să se descurce singuri în viaţă. În acest proiect, pe lângă un curs de antreprenoriat care va fi baza, ei vor mai fi beneficiarii unor cursuri de coaching pentru carieră şi abilităţi de viaţă. Toate au scopul de a-i pregăti, până la urmă, pe studenţii noştri, absolvenţii universităţii, pentru integrarea în societate şi să nu ne rezumăm doar la un transfer de cunoştinţe”, a precizat, în conferinţa de lansare a proiectului, managerul de proiect, conf. univ. Aurel Căuş.

Rectorul Universităţii din Oradea, prof. univ. Constantin Bungău, a apreciat că aceste granturi mari, derulate de statul român cu fonduri europene, asigură nu numai reducerea ratei de abandon în învăţământul superior prin bursele acordate, prin şcolile de vară, dar vor creşte performanţele de învăţare ale studenţilor, punând şi un accent pe tutoriat pentru activităţile extracurriculare, precum şi atragerea elevilor în învăţământul universitar.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de studenţi ai Universităţii din Oradea, stimularea participării lor la programe de studii de licenţă, în special a celor din categorii vulnerabile prin acordarea de burse, reducerea ratei de abandon, creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice.

În proiect vor fi cuprinşi 100 elevi din învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, 450 de studenţi ai Universităţii din Oradea înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic, din care 330 fac parte din grupuri vulnerabile, precum şi 84 cadre didactice din învăţământul superior, angajaţi ai Universităţii din Oradea, care îşi vor completa competenţele cu unele din zonele antreprenoriatului, coaching pentru carieră şi abilităţi de viaţă.

“Cadrele didactice au dublă calitate: pe de o parte sunt grup ţintă, dar sunt angajaţi în proiect pentru a transmite mai departe studenţilor. Toate aceste cursuri urmate de universitari se vor regăsi ca şi cursuri facultative în ofertele celor 14 facultăţi non-economice implicate în proiect, anume cursurile opţionale ‘Antreprenoriat’, ‘Coaching pentru carieră’ şi ‘Abilităţi de viaţă’. Universitarii vor urma şi un curs de dezvoltare a competenţelor didactice, designer instituţional, în curs de acreditare la universitate. Cei care nu sunt în prezent formatori profesionişti vor urma un astfel de curs“, a precizat Căuş.

Prin implicarea companiei Corporactive Consulting SRL, partener în proiect, de la recrutare până la formare, cei 100 de elevi vor participa la sesiuni de informare privind oferta educaţională la nivel de licenţă a Universităţii din Oradea, vizite de studiu la universitate, testare aptitudinală utilizând softul Cognitrom, şedinţe de consiliere şi orientare profesională personalizată şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier şi şedinţe de tutorat cu un responsabil implementare la nivel de facultate.

“Suntem unul dintre cele mai mari centre de formare profesională şi coaching din nord-vestul ţării. Ne place să ne implicăm foarte mult în activităţile cu tinerii şi studenţii, în dezvoltarea lor mai ales profesională, dar şi personală. În acest proiect, vom face foarte mult coaching pe carieră, pe lângă care şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă, care, după experienţa noastră de lucru cu elevi şi studenţi, sunt esenţiale, în perspectiva unei cariere profesionale. Mulţumim că aveţi încredere în noi şi că ne-aţi ales ca parteneri”, a declarat consultantul în resurse umane Ionela Demian, reprezentantul partenerului.

Studenţii din proiect, din categoria vulnerabilă, vor beneficia şi de un sprijin financiar, prin bursa student antreprenor în valoare de 300 lei/lună, pe parcursul ultimelor trei semestre de studiu. De asemenea, vor participa la un program de învăţare antreprenorială cu componentă practică pentru studenţii din învăţământul tehnic şi non-economic dezvoltat în parteneriat cu angajatorii şi particularizat pe domeniul de studiu.

Din cei 450 de studenţi în proiect, 126 vor fi premiaţi pentru planurile lor de afaceri, cu premii în bani, cu valori cuprinse între 500 şi 1.500 de lei. În contextul acestui proiect, Constantin Bungău a menţionat că promovarea ofertei educaţionale a universităţii orădene, cu o paletă foarte largă de domenii, este o preocupare complexă, pentru care se vizează chiar înfiinţarea unui Birou al admiterii la această instituţie. Începând de la siteul instituţiei, la platformele de socializare, universitarii orădeni desfăşoară şi campanii de informare prin diferite proiecte – şcoli de vară, parteneriate cu licee etc. – finanţate din diverse surse, în judeţ, în zona de nord-vest a ţării şi străinătate.

“Ne adresăm şi românilor de pretutindeni şi studenţilor non-europeni prin participarea la târguri. Deci spectrul de a te adresa celor care pot să fie studenţi la Universitatea din Oradea este foarte diferit şi acoperă o plajă diversă de activităţi şi surse care să finanţeze acest lucru”, a conchis rectorul. AGERPRES