Profesorii care vor urma cursurile de formare din proiectul „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” (CRED) vor primi o subvenţie de 600 de lei pentru transport şi mâncare, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Gabriel Ispas.

La nivelul finanţatorului am convenit (…) să acordăm această subvenţie de 600 de lei pentru fiecare cadru didactic implicat în proiect. În acest fel, pe lângă faptul că profesorii nu vor plăti pentru formare, o noutate pentru sistemul educaţional în ultimii ani, vor avea şi o subvenţie pentru a plăti toate costurile pe care le au pentru deplasare, respectiv pentru alimentaţie„, a declarat Gabriel Ispas, cu ocazia lansării proiectului la Palatul Parlamentului.

El a precizat că activităţile cele mai importante vor fi cele care vizează formarea cadrelor didactice, respectiv 55.000 de cadre didactice formate la nivel naţional, 2.750 de cursuri şi peste 330.000 de ore de formare.

„Proiectul acesta, cel mai mare proiect dedicat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, este gândit a se defăşura pe o perioadă de patru ani. (…) Proiectul destinat pregătirii şi abilitării curriculare pentru 55.000 de cadre didactice, dintre care 15.000 vin din învăţământul primar şi 40.000 din învăţământul gimnazial, are următoarele obiective: facilitarea unei abordări curriculare unitare şi coerente centrate pe competenţe în rândul decidenţilor şi partenerilor educaţionali pentru asigurarea de oportunităţi egale pentru elevi care aparţin în special grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegraţi într-un program de tip ‘A doua şansă'”, a arătat Ispas.

Printre obiectivele proiectului, secretarul de stat în MEN a enumerat promovarea unei abordări didactice centrate pe competenţă, prin elaborarea şi utilizarea de resurse educaţionale deschise, abilitarea curriculară pentru 55.000 de cadre didactice, creşterea calităţii şi relevanţei activităţilor din şcoli cu populaţie vulnerabilă în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii, implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie.

„Avem servicii suport pentru 2.500 de copii care sunt în situaţii de risc şi 25 de unităţi şcolare care vor fi susţinute prin programe-suport. Vom avea 90 de ateliere de lucru, minim două în fiecare judeţ, trei conferinţe naţionale organizate în trei zone geografice din ţară, cu participare internaţională, şi 150 de cadre didactice premiate pentru practici în educaţie în cadrul unui concurs naţional”, a afirmat Gabriel Ispas.

Pentru a asigura acoperire naţională, CRED beneficiază de un parteneriat activ la nivel local cu trei inspectorate şcolare judeţene (Bihor, Iaşi şi Bucureşti) şi opt Case ale Corpului Didactic (Botoşani, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman şi Timiş).

Proiectul se va derula în perioada 2017 – 2021 şi are un buget de până la 42 milioane de euro. AGERPRES