univ_politehnica_timisoara.jpgUniversitatea Politehnica „Traian Vuia” din Timişoara (UPT) a finalizat implementarea proiectului de construire a primului Institut de Cercetare pentru Energii Regenerabile (ICER) din România, proiectul în valoarea de peste 17 milioane de euro fiind finanţat şi din fonduri europene.

„În contextul în care una dintre problemele majore ale omenirii este energia, desigur că o instituţie precum este UPT nu putea rămâne indiferentă la ceea ce se întâmplă în plan internaţional. Ne-am racordat la acest subiect de îndată ce el a redevenit de foarte mare actualitate şi de perspectivă, am fost primii care am aplicat pe fonduri structurale de creştere a competitivităţii economice un proiect ce s-a dovedit a fi câştigător şi foarte bine apreciat”, a declarat Nicolae Robu, directorul proiectului din perioada în care era rector al UPT.

Printre obiectivele ICER se numără şi dezvoltarea de noi domenii de cercetare în utilizarea şi optimizarea utilizării energiilor regenerabile, creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetărilor la nivelul întreprinderilor economice şi crearea unui cadru propice diseminării de noi cunoştinţe în rândul societăţii.

Din valoarea totală a proiectului de peste 64 de milioane de lei, contribuţia UE este de 41 de milioane de lei, cea a Guvernului României de peste 12 milioane de lei, iar cea a UPT de 761.000 de lei.
Beneficiarul UPT urmăreşte prin acest proiect realizarea unei infrastructuri de cercetare la nivelul standardelor internaţionale, concentrarea, integrarea şi dezvoltarea potenţialului de cercetare existent în Universitatea Politehnica din Timişoara, precum şi asigurarea competitivităţii şi a vizibilităţii internaţionale a rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul UPT. „Este vital ca Politehnica să-şi dezvolte, în continuare, această componentă esenţială pentru orice universitate care se respectă: cercetarea. Prin dotarea pe care o are acest institut şi prin calitatea oamenilor noştri vom putea demonstra, în continuare, că Politehnica poate, prin acest institut, să devină forţa principală în domeniul cercetării şi să-şi aducă un aport la tot ce înseamnă dezvoltare şi cunoaştere în domeniul ştiinţei”, a punctat joi, într-o conferinţă de presă, rectorul UPT, prof. univ. dr. Viorel Şerban.

Institutul are 18 laboratoare de cercetare nou create, cinci în curs de modernizare, echipamente de cercetare/dezvoltare în valoare de peste 100.000 de euro/bucată (12 bucăţi), alte 120 de echipamente la acelaşi preţ bucata, creându-se 20 de locuri de muncă şi menţinerea a altor 10 posturi.
Paleta domeniilor de cercetare este variată: pile fotovoltaice şi de combustie, obţinerea şi utilizarea biogazului, a energiei eoliene, în aerodinamică şi vibraţii, circuite VLSI, electronică aplicată pentru conversia energiilor regenerabile, conversia în energie electrică şi surse cu baterii solare, nanomateriale şi nanotehnologii utilizate în conversia energiei regenerabile. „Putem vedea structura atomilor în reţea; aparatura este foarte performantă şi premisele pentru cercetare sunt printre cele mai bune”, a adăugat Nicolae Robu.
Printre echipamentele cele mai valoroase cu care este dotat ICER mai pot fi menţionate un spectrometru de rezonanţă magnetică nucleară (RMN), cromatograf de gaz cuplat cu spectrometru de masă cu trapă ionică, cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă, cromatograf de gaz cuplat cu spectrometru de infraroşu, aparat de analiza termică combinată, aparat pentru microscopie electronică, microscoape electronice de transmisie şi de baleiaj (SEM), spectrometru de emisie. AGERPRES