Proiectul de lege a Educatiei: clasele I-IV – cel mult 20 ore/saptamana

elevi_mici.jpgNumarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este cuprins intre cel mult 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar si cel mult 30 de ore pe saptamana pentru invatamantul secundar, potrivit proiectului de lege a Educatiei publicat pe site-ul Guvernului. Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul secundar cuprind 60% discipline din trunchiul comun, 20% curriculum diferentiat si 20% curriculum la decizia scolii/curriculum in dezvoltare locala.

Disciplinele si activitatile cuprinse in curriculumul la decizia scolii/curriculumul in dezvoltare locala se vor stabili de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pe baza consultarii cadrelor didactice prin consiliul profesoral, a elevilor prin consiliul consultativ al elevilor, a parintilor prin comitetul reprezentativ al parintilor, precum si a reprezentantilor comunitatii locale si, dupa caz, a agentilor economici cu care unitatea de invatamant are relatii pentru pregatirea practica a elevilor. In ceea ce priveste manualele, fiecare titlu de manual scolar va fi admis in urma evaluarii si aprobat prin ordin al ministrului. In unitatile de invatamant din sistemul national de invatamant se utilizeaza numai manualele scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, precizeaza proiectul de lege.

Pe baza recomandarii catedrelor, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant stabilesc, de regula in intregime pentru fiecare nivel de invatamant, manualele scolare care se vor utiliza pentru fiecare disciplina. In functie de conditiile si de resursele existente, pentru fiecare disciplina se pot stabili maximum doua titluri alternative dintre manualele scolare aprobate pentru clasa respectiva.