registrul matricol.jpgRealizarea evaluarii institutionale pentru stabilirea statutului misiunii institutiei de invatamant superior se va face periodic, din 5 in 5 ani, si are ca scop orientarea beneficiarilor de educatie, potrivit proiectului de lege a Educatiei postat pe site-ul Guvernului. Organizarea si desfasurarea de programe de studii neautorizate/neacreditate se sanctioneaza cu nerecunoasterea studiilor pentru beneficiari, precum si cu amenda penala pentru organizatori, intr-un cuantum egal cu contravaloarea sumelor incasate de acestia cu titlu de taxa, precizeaza proiectul.

Autorizarea provizorie si acreditarea programelor de studii se realizeaza distinct pentru fiecare forma de invatamant, limba de predare si pentru fiecare locatie geografica in care se desfasoara, iar durata programelor de studii si numarul de credite de studii transferabile aferente, pe cicluri, forme de invatamant si domenii, se stabilesc de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, la propunerea Consiliului National al Rectorilor, si se aproba prin hotarare a Guvernului. Potrivit proiectului, nomenclatorul domeniilor si specializarilor, structura institutiilor de invatamant superior si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program, forma de invatamant, precum si limba de predare se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului, promovata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, inainte de 31 martie in fiecare an, cu avizul Consiliului National al Rectorilor.

Registrul Matricol Unic va fi o baza de date oficiala si protejat legal, iar falsificarea inregistrarilor din registru va constitui infractiune si se va pedepsi cu amenda penala, conform prevederilor legale cu privire la falsul in inscrisuri. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii elaboreaza si aproba prin ordin al ministrului Regulamentul privind constituirea si utilizarea informatiilor care sunt cuprinse in Registrului Matricol Unic, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare. Institutiile de invatamant superior de stat, particulare sau confesionale, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, sunt obligate sa transmita, anual, datele referitoare la studentii inmatriculati in vederea inscrierii acestora in RMU. Registrele matricole ale institutiilor de invatamant superior constituite in forma electronica vor deveni parte din RMU.