consiliu de administartie.jpgUnitatea de invatamant preuniversitar va fi condusa de consiliul de administratie, consiliul profesoral si de director iar directorul va fi ajutat, dupa caz, de unu-trei directori adjuncti, potrivit proiectului de lege a Educatiei publicat pe site-ul Guvernului.

Astfel, consiliul de administratie cuprinde directorul si un numar par de membri, din care 50% cadre didactice si 50% reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai parintilor si, dupa caz, ai agentilor economici cu care unitatea de invatamant respectiva are relatii de colaborare, respectiv, pentru invatamantul secundar superior, liceal, si ai elevilor.

Cadrele didactice din consiliul de administratie vor fi alese prin vot secret, cu majoritate simpla, de consiliul profesoral, pentru o perioada de unu-cinci ani scolari, conform prevederilor din Carta scolii din unitatea de invatamant respectiva. Reprezentantii autoritatii administratiei publice locale din consiliul de administratie vor fi numiti in fiecare an scolar de consiliul local, respectiv de primar. In cazul unitatilor de invatamant special, un membru al consiliului de administratie va fi numit de consiliul judetean.

Reprezentantii parintilor si, dupa caz, reprezentantii elevilor din consiliul de administratie vor fi numiti in fiecare an scolar de comitetul reprezentativ al parintilor, respectiv de consiliul consultativ al elevilor din unitatea de invatamant respectiva, in conformitate cu prevederile Cartei scolii. Potrivit proiectului, presedintele Consiliului de administratie este ales dintre membri acestuia, cu majoritate absoluta, prin vot secret, pentru o perioada de unu-cinci ani scolari, conform prevederilor Cartei scolii din unitatea de invatamant respectiva. Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invatamantului participa la toate sedintele consiliului de administratie, cu statut de observator permanent.