Ministerul Educației Naționale a pus în dezbatere publică până pe 24 februarie proiectul de ordin privind structura anului școlar 2017 – 2018. Potrivit proiectului, anul școlar 2017 — 2018 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare. Cursurile vor începe pe data de 11 septembrie 2017 și se vor încheia în data de 22 iunie 2018.

Anul școlar 2017 — 2018 se structurează pe două semestre: semestrul I (cu o durată de 19 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017 — 2 februarie 2018) și semestrul al II-lea (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 — 22 iunie 2018). În semestrul I, primul tronson de cursuri școlare se derulează între 11 septembrie 2017 și 22 decembrie 2017 și este urmat de vacanța de iarnă (sâmbătă, 23 decembrie 2017 — duminică, 7 ianuarie 2018).

În perioada 28 octombrie — 5 noiembrie 2017, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Cursurile primului semestru vor fi reluate luni, 8 ianuarie 2018, și se vor încheia vineri, 2 februarie 2018. În perioada 3 — 11 februarie 2018 elevii vor beneficia de vacanța intersemestrială.

Structura semestrului al II-lea este următoarea: cursuri — luni, 12 februarie 2018 — vineri, 6 aprilie 2018; vacanța de primăvară — marți, 10 aprilie 2018 — duminică, 22 aprilie 2018; cursuri — luni, 23 aprilie 2018 — vineri, 22 iunie 2018; vacanța de vară — sâmbătă, 23 iunie 2018 — duminică, 9 septembrie 2018.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare. Pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare„, prevede proiectul.

Totodată, pentru învățământul special — clasele a IX-a — a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare.

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare. AGERPRES