tanase_simona.jpgUn interviu cu Simona Tănase, managerul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, Consilier în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

– Ce a adus nou proiectul „Tinerii împotriva violenţei”, din punctul de vedere al demersurilor concrete de prevenire şi combatere a violenţei şcolare?

– Proiectul „Tinerii împotriva violenţei” reprezintă primul proiect strategic finanţat din Fonduri Structurale în care beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi care se adresează întregului sistem educaţional. Prin parteneriatul propus, Proiectul doreşte să refacă sistemul de raportare şi monitorizare a cazurilor de violenţă şcolară, să organizeze activităţi de formare a cadrelor didactice, să îmbunătăţească sistemul de comunicare şi să promoveze activităţi de voluntariat.

– Cum evoluează proiectul în acest moment? Ce activităţi sunt în derulare şi care este impactul asteptat al acestora?

– Toate activităţile sunt continue, le vom desfăşura până la finalizarea proiectului, la sfârşitul lunii octombrie. Organizăm cursuri de formare pentru 2.700 de persoane din grupul ţintă (inspectori, directori, consilieri şcolari, cadre didactice din Consiliul de administraţie), urmează trei conferinţe naţionale, un Forum al Copiilor şi o tabără de vară. Astfel de activităţi au avut loc şi în cursul anului trecut aşa că ştim cât sunt de aşteptate, de binevenite în şcoală.

– Care au fost principalele provocări întâmpinate în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”?

– În primul rând experinţa parteneriatului public – privat. Am avut alături o instituţie publică, un ONG şi un partener privat, fiecare aducând plus valoare prin experienţa proprie. Apoi, derularea unor activităţi în întreaga ţară, experienţa cursurilor de formare derulate în cascadă, cursuri organizate atât faţă în faţă, cât şi on-line.

– Cum va evolua în opinia dumneavoastră, parteneriatul strategic între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Agenţia „Oameni şi Companii”?

– Parteneriatul va continua şi după încheierea proiectului, există preocupări de lucru comune şi intenţia depunerii unor noi proiecte. Oamenii au învăţat să lucreze împreună, au iniţiative constructive în folosul şcolii, iar ideile lor se regăsesc şi în alte iniţiative.

– Ce semnificaţii pe termen lung credeţi că va avea proiectul, în contextul demersurilor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare?

– După 3 ani de implementare a proiectului sunt convinsă că se va forma o echipă de profesionişti la nivelul întregii ţări, oameni pregătiţi să prevină şi să combată violenţa şcolară, să dezvolte programe şi parteneriate utile şcolii.