Proiectul “EU NU abandonez Şcoala!”, din judeţul Alba, a ajuns la final

Nouă unităţi de învăţământ din Alba au fost incluse într-un proiect social, “EU NU abandonez Şcoala!”, implementat pe perioada ultimilor doi ani şi care a beneficiat de o finanţare nerambursabilă de aproape 990.000 de lei, având drept obiectiv general prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o valoare totală de peste 1,1 milioane de lei, “EU NU abandonez Şcoala!” a avut drept grup ţintă un număr de 60 de elevi recrutaţi dintre cei cu situaţiile cele mai precare ce întruneau simultan criteriile absenteism, situaţia slabă la învăţătură, provenienţă din familii defavorizate.

Cei 60 de elevi care au urmat programul de educaţie remedială “Şcoală dupa şcoală” au beneficiat de subvenţii acordate în doua tranşe. Programul educaţional de prevenire a fenomenului de părăsire a scolii intitulat “Şcoală după şcoală” a debutat la 1 aprilie 2011 şi se finalizează la 31 martie.

În perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 s-a desfăşurat activitatea de formare a celor 15 cadre didactice implicate în cadrul programelor “Scoală după şcoală” şi “A doua şansă”. În primele trei luni ale proiectului s-a înfiinţat centru local pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar în vederea realizării de activităţi educaţionale integrate, în parteneriat, pentru prevenirea abandonului şi părăsirii timpurii a şcolii.

Programul educaţional “A doua şansă” a debutat la începutul lunii februarie 2011 şi s-a finalizat la data de 31 ianuarie 2012. Grupul ţintă în acest program a fost constituit din 15 copii din ciclul gimnazial care au părăsit timpuriu şcoala. Cele nouă şcoli implicate în derularea programului de educaţie remedială “Şcoală după şcoală” au primit câte un calculator achiziţionat în cadrul proiectului.

În perioada lunilor 9 – 12 din proiect s-a derulat şi un studiu de cercetare privind fenomenul de părăsire timpurie a şcolii şi modalitatea de prevenire, combatere, corelată cu cerinţele prognozate ale pieţei muncii locale.

După finalizarea acestui proiect, Primăria Alba Iulia va continua acţiunile specifice având ca obiectiv creşterea gradului de incluziune şcolară şi diminuarea abandonului şcolar,a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, Mihai Coşer, responsabil relaţii publice şi comunicare. Măsurile vizează investiţii şi elaborarea de proiecte prin care fiecare şcoală din oraş să devină până în anul 2013 un partener competitiv în susţinerea dezideratului menţionat anterior.

Implementat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi Asociaţia Pakiv România, proiectul s-a derulat în unităţi şcolare din localităţile Alba Iulia, Sebeş, Teiuş, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Sîntimbru şi Vinţu de Jos. AGERPRES