Proiectul Eu și viitorul meu! a oferit elevilor din peste 100 de școli și licee acces gratuit la o platformă interactivă de învățare

Proiectul Eu și viitorul meu!, inițiat de Junior Achievement România și susținut financiar de OMV Petrom (prin programul RO SMART în Țara lui Andrei), a implicat peste 200 de profesori și 13.000 de elevi de gimnaziu și liceu în activități educaționale pe o platformă interactivă (hybrid/blended learning).

Participanții din peste 100 de instituții de învățământ din 13 județe*, atât din mediul urban, cât și mic urban și rural, au avut posibilitatea de a utiliza eficient tehnologia în educație, parcurgând 3 module Junior Achievement practice, pe teme de educație antreprenorială, financiară și orientare profesională. Elevii au descoperit pas cu pas diferite conținuturi noi: inițierea și conducerea unei afaceri, cum pot economisi și cheltui inteligent banii, alegerea unei profesii în funcție de interesele, valorile și abilitățile personale.

După derularea activităților educaționale, pe parcursul anului școlar 2019-2020, atât în clasă, cât și online, utilizând în paralel materiale în format tipărit și resurse digitale, cele mai active școli vor fi premiate cu echipamente pentru învățarea online, în valoare totală de 72.000 Ron, pentru modernizarea spațiilor de învățare. Lista școlilor premiate poate fi consultată pe pagina proiectului aici.

În ultimii 7 ani, OMV Petrom a susținut oamenii cu ințiativă și a finanțat peste 100 de proiecte care au adus schimbări în  educație, protecția mediului și dezvoltare comunitară, prin competiții anuale naționale de proiecte. RO SMART este una dintre aceste competiții în care  proiectul Eu si viitorul meu! a fost declarat câștigător, alături de alte 10 proiecte. Așteptăm rezultate concrete și durabilitate, pentru o educație mai bună a tinerilor din România.” – echipa de proiect, RO SMART OMV Petrom

 

Profesorii au apreciat că activitățile din proiectul Eu și viitorul meu! i-au ajutat pe elevi să:

  • înțeleagă mai bine legătura dintre rolul școlii și pregătirea pentru provocările vieții reale, conștientizând valoarea educației pentru viitor;
  • identifice modalitățile prin care își pot dezvolta anumite cunoștințe și abilități necesare pentru o viitoare meserie/profesie;
  • exerseze abilitățile necesare dezvoltării personale şi profesionale, inclusiv pe cele digitale, prin diferite exerciții, aplicații, studii de caz, teste de auto-evaluare.