actored_bannere.jpgPe 13 februarie 2013, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în calitate de Beneficiar al proiectului, a organizat conferința de progres prilejuită de debutul celui de-al treilea an de implementare. Mesajul domnului inspector general Iulian Danielescu a surprins esența filozofiei acestui proiect, respectiv corelarea formării cadrelor didactice cu interesele și nevoile elevilor și, implicit, creșterea calității educației.

„Prin acest proiect urmărim corelarea pregătirii cadrelor didactice cu interesele și nevoile elevilor, creșterea calității programelor de formare prin alternative moderne, diseminarea bunelor practici la nivel de sistem, optimizarea competențelor profesorilor din pre-universitar și corelarea lor cu cerințele europene și cu domeniile prioritare ale educației. În același timp, pe termen mediu şi lung, proiectul sprijină creşterea calităţii educaţiei, oferind profesorilor o pregătire de calitate, în cadrul cărora se susţine motivaţia şi performanţa acestora, reducându-se riscul părăsirii profesiei şi încurajând tinerii să adopte cariera didactică”, a precizat domnul Iulian Danielescu, manager de proiect.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul țintă al proiectului, au fost formate, până în prezent, 4276 de cadre didactice, din care 4254 au primit certificarea, atingând un procent de 99,48% al cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 85% din totalul grupului țintă.

Principalele rezultate obținute în primii doi ani de implementare a proiectului sunt:

– două cursuri de formare dezvoltate prin proiect (Abilitarea în domeniul curriculum-ului și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor) ce au fost acreditate ca două programe de formare distincte, fiecare cu câte 25 de credite profesionale transferabile;

– 100 de formatori au fost formați în cadrul proiectului, aceștia susținând cursurile în 33 de centre din județele în care se implementează proiectul;

– au fost produse 5100 de manuale și 5100 de CD-uri cu suportul de curs;

– a fost dezvoltată o platformă colaborativă online ce conține suportul de curs atât în formă interactivă, cât și ca text integral;

– s-a desfășurat o Conferință Națională a profesorilor de limba română, engleză și franceză;

– s-au organizat concursuri de proiecte didactice destinate participanților la formare, în prezent concursurile pentru primele trei serii de formare aflându-se în evaluare, iar cel pentru ce-a de-a patra serie de formare fiind în desfășurare.

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, în regiunile de dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Constanța, Vrancea) și București-Ilfov.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară ”Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Pentru o scurtă istorie în imagini a proiectului, vă invităm să vizionați spotul de prezentare pe portalul www.formref.ro.