CONCLUZII, Partea a II-a – Cibernetica s-a născut în România (1938-1939)

Etape în recunoașterea internațională a operei savantului Ștefan Odobleja, inventatorul ciberneticii

 

  1. „DEMONSTRATION DE PHONOSCOPIE”, anul 1937, Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978) prezintă lucrarea științifică la cel de-al IX-lea Congres Internațional de Medicină și Farmacie Militară, București. Lucrarea este primită cu mult interes de doctor W.S. Bairbridge, șeful delegației americane. Medicul Ștefan Odobleja distribuie cu acest prilej, participanților la Congres, un prospect în limba franceză anunțând apariția lucrării: „Psychologie consonantiste” (1938-1939). Coincidență sau nu, cei doi medici militari americani (dr. Wiliam Seman Bainbridge – medic șef al Flotei a 7-a americane din Mediterana, și dr. Rosenblueth), ulterior – după anul 1940, au fost incluși în echipa de cercetare a matematicianului american Norbert Wiener– azi, considerat părintele ciberneticii.
  2. „PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE“, PERIOADA 1938-1939– Dr. Ștefan Odobleja, publică în 2 volume „Psihologia consonantistă“, 1938 și 1939, la Editura „Maloine“, Paris, în limba franceză (însumând peste 800 de pagini), în care stabilește legi generale, pe care le aplică atât ştiinţelor naturii inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei şi fenomenelor economico-sociale. “Psihologia consonantistă a relevat importanţa mecanismelor duale, binare şi dihotonice atât în psihologie cât şi dincolo de ea, în toate ştiinţele. A sugerat şi a aplicat ca o altă esenţială pentru mecanizarea gândirii, împreună cu circularitatea. În locul logicii pe baza lui 3, acesta a propus şi a schiţat o logică pe baza lui 2.” afirmă dr. Ștefan Odobleja. Astfel, a ajuns la definirea celor 9 legi universale, printre ele fiind legea reversibilității / cercului vicios, feedback. Cele 2 volume reprezintă conceptele și studiile pentru o nouă știință: Cibernetica.
  3. ANUL 1972  – Începând din anul 1972, când Ștefan Odobleja a citit autobiografia matematicianului Norbert Wiener, acesta s-a consacrat demonstrării ideii că originea ciberneticii se află în psihologie şi că „Cibernetica s-a născut în România în anul 1938” prin lucrarea sa în 2 volume „Psychologie Consonantiste” din perioada 1938-1939. În acest sens, pentru a-şi marca parternitatea, el a publicat o lucrare specială, care a apărut în chiar anul morţii sale: “Psihologia consonantistă şi cibernetica”, cu o substanţială prefaţă a lui Mihai Golu: Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă și cibernetica, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978.
  4. “CYBERNETCS AND CONSONANTAL PSYCHOLOGY”, ANUL 1975 – Comunicare științifică la The Third International Cogres of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, August 25-29, 1975 (ASE București). Lucrarea a apărut în Proceedings of Congres (editors J. Rose-UJ and C Bilciu-Romania), Vol. II, section 5 (Communications, Education and Informatics), SPRINGER-VERLAG Berlin, Heidelberg, New York. Autorul prezintă legătura dintre conceptele de bază ale ciberneticii şi ideile prezentate pe larg în volumul ,,Psihologia consonantistă”, Paris, 1938-1939. Psihologia consonantistă priveşte creierul ca o maşină de gândire; se procedează la analiza gândirii într-un mod mecanic, modern şi separă distinct cele două categorii primordiale (chestiune psihologică şi dinamică). Astfel, dr. Ștefan Odobleja poate fi considerat un precursor al Inteligenței Artificiale.
  5. „DIVERSITY AND UNITY IN CYBERNETICS”, ANUL 1978 – Comunicare științifică la al IV-lea Congres Internațional de Cibernetică de la Amsterdam – Olanda (21-25 august 1978), care a fost prezentată de ing. dr. Stelian Bajureanu – dr. Ștefan Odobleja fiind bolnav la pat,  și obține recunoașterea internațională de precursor al ciberneticii. B.H. Rudall de la University of Wales, care a prezidat sesiunea, spunea: „Lucrarea dr. Odobleja a fost foarte bine primită. S-a exprimat un mare interes și apreciere față de Psihologia consonantistă”. Congresul era dedicat sarbătoririi lui Norbert Wiener. După prezentarea lucrării lui Odobleja, s-a scandat “40 de ani de cibernetică”, deși se aniversau „30 de ani de cibernetică” și pe Norbert Wiener, care nu a mai primit premiul Nobel.