“Alfabetizarea nutriţională trebuie să preceadă învăţarea alfabetului” (după cum afirmă Acad. Prof. Dr. Nicolae Hâncu) și ”prevenția începe cu educația” sunt premisele conceperii proiectului “Sănătos de mic”, un program de educaţie nutriţională, desfaşurat în grădiniţe, construit pe baza recomandărilor naţionale, privind nutriţia corectă la vârsta preşcolară.

Programul lansat pe 6 octombrie, la Grădiniţa 203 din Bucureşti, este dezvoltat de DANONE, Asociaţia SAMAS, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Philips și Oameni și Companii, în colaborare cu mai multe societăţi medicale şi instituţii de sănătate publică relevante şi cu Inspectoratul Şcolar Bucureşti.

Educatoare, directori  de grădinițe, reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Inspectoratului Școlar București, ai unor instituții de Sănătate Publică, membri ai comitetului șțiințific de avizare a proiectului și reprezentanți ai societăților medicale partenere au participat la evenimentul de lansare a programului, discuțiile abordând preponderent aspecte privind necesitatea acestui tip de educație și detalii tehnice privind implementarea.

Toate intervențiile au subliniat importanța ce trebuie acordată nutriției și educației nutriționale în perioada preșcolară, cu atât mai mult cu cât în această etapă se formează preferințele și deprinderile alimentare pentru întreaga viață. Obiectivul acestui program este de a contribui la reducerea prevalenței obezității în rândul copiilor, care se traduce în îmbunătățirea stării de nutriție și sănătate pe termen lung.

“Sănătos de Mic” este un program de educaţie nutriţională desfaşurat în grădiniţe, construit pe baza recomandărilor naţionale privind nutriţia corectă la vârsta preşcolară, anume “Ghidul de alimentaţie sănătoasă”, publicat de Societatea de Nutriţie din România şi adoptat de Ministerul Sănătăţii ca ghid naţional, şi documentele reglementare aplicabile, respectiv Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/ 1995 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr 1563 / 2008.

Programul include pregătirea unui corp de educatori nutriţionişti care să transmită aceste cunoştinţe către preşcolari, părinţi şi personalul din grădiniţe, prin cursuri și ateliere de nutriție sănătoasă în grădinițe. În acest scop, o echipă de experți aelaborat un manual particularizat pe nutriția preșcolarului, conţinând şi elemente de psiho-pedagogie. Părinţii vor putea beneficia de un ghid cu informaţii simple şi practice, iar copiii de lecţii interactive, piese de teatru, poezii şi ghicitori, dar şi de posibilitatea de a experimenta direct pregătirea şi decorarea unor feluri simple de mâncare.

Obiectivul echipei este dezvoltarea unui program de EDUCAȚIE SISTEMATICĂ PENTRU NUTRIȚIE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS, program care să fie preluat în viitor de Ministerul Educației, inclus în programa pentru preşcolari şi generalizat la nivel naţional.

În 2017 se desfășoară faza pilot a proiectului, având ca obiectiv să testeze calitatea instrumentelor educaţionale elaborate şi să le îmbunătăţească, pe baza măsurării eficienţei programului şi opiniilor colectate de la participanţi. Implementarea programului pilotse va face în trei gradinițe din București: grădinița nr. 203, grădinița nr. 73 și grădinița ”Căsuța Piticilor”. În această etapă vor beneficia de program 12 formatori, 35 de cadre didactice și auxiliare din grădinițe, 350 de copii și 600 de părinți.