Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a organizat, pe data de 24 aprilie 2013, la Iasi, un eveniment de prezentare a proiectului “Şanse egale pentru un viitor comun”,
POS DRU/94/4.1/S/62971, la care au fost invitati sa participe reprezentantii organizatiilor nonguvernamentale ce deruleaza activitati pentru persoane cu dizabilitati din judetul Iasi.

Proiectul “Şanse egale pentru un viitor comun” este implementat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu partenerii The Red Point şi Oameni şi Companii. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 36 luni (1 august 2010 – 31 iulie 2013) şi beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în valoare de 15.304.704,75 lei .Obiectivul proiectului “Şanse egale pentru un viitor comun” este eficientizarea şi îmbunătăţirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare (SPO) în vederea dezvoltării serviciului de asistenţă personalizată şi abordare individuală pentru şomerii cu dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii.

În cadrul acestui proiect se dezvoltă un sistem informatic complex format din instrumente/aplicaţii ce vor contribui la facilitarea furnizării unei asistenţe profesionale corespunzătoare pentru persoanele cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. Unul dintre aceste intstrumente este platformă de e-learning adresată persoanelor cu dizabilităţi. Platforma va putea fi utilizată fie în sucursalele ANOFM, fie online; utilizarea platformei va contribui la dezvoltarea cantitativă şi calitativă a ofertei de cursuri adresate persoanelor cu nevoi speciale şi, astfel, la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă

Acest sistem și crearea de competențe pentru personalul SPO în vederea utilizării și îmbunătăţirii acestuia vor contribui la creşterea calităţii serviciilor de asistentă, consiliere şi formare profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

După prezentarea obiectivelor şi rezultatelor intermediare ale proiectului, participanţii au vizitat sala de curs dotată cu echipamente speciale pentru cursurile ce se vor desfăşura utilizând platformele de e-learning create în proiect.

Informaţii detaliate despre proiect sunt disponibile pe site-ul dedicat: www.munca-pentru-toti.ro.