Proiectul “Şcoală după şcoală” a fos adoptat de consilierii locali ai sectorului 6

elevi clasa i.jpgConsiliul Local al Sectorului 6 a adoptat un proiect privind derularea şi finanţarea în anul şcolar 2016 – 2017 din bugetul local a programului ”Şcoală după şcoală”. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sector sunt dotate conform legislaţiei în vigoare şi vor asigura masa pentru un număr de 5.000 de elevi în limita sumei de 10.620.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării programului “Şcoală după şcoală”.

Programul menţionat se va desfăşura în perioada anului şcolar în toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 6 şi presupune activităţi educative, de formare şi dezvoltare a personalităţii, menţinerea legăturilor cu părinţii, familia şi cu alte persoane importante pentru copil şi şcoală şi evaluarea periodică a rezultatelor.

Înscrierea elevilor în acest program se face pe baza cererii scrise a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor, adresate oricărei unităţi de învăţământ care organizează programul. În cerere, părintele / reprezentantul legal precizează pachetul educaţional pentru care optează, după consultarea specialiştilor implicaţi în program şi respectând opţiunile elevului.

La înscriere, părintele/reprezentantul legal semnează cu directorul unităţii de învăţământ un contract de parteneriat în care sunt stipulate rolurile şi responsabilităţile atât ale părinţilor, cât şi ale şcolii.
Administraţia Şcolilor din Sectorul 6 va asigura plata resursei umane implicate în proiectul ”Şcoală după şcoală”, suma maximă alocată neputând depăşi în lunile de desfăşurare a programului 5% din fondul de salarii al fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din sector implicată în program.
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sector vor prezenta lunar Administraţiei Şcolilor Sector 6 situaţia statelor de plată (detaliat nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins în programul ”Şcoală după şcoală”. Plăţile efective se vor face în luna următoare depunerii statelor, după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar. AGERPRES