Pe 27 martie, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc a VII-a ediție a proiectului „Super Prof, cariera mea didactică” derulat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Facultatea de Litere. La eveniment au participat peste 110 studenți din cadrul tuturor facultăților și programelor de studii la care studenții se pregătesc pentru o viitoare carieră didactică, precum şi cadre didactice din universitate.

Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea proiectului, Director de departament, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, prin introducerea invitaților, Inspector școlar general adjunct management Ida Vlad; Constantin Ciofu, Director Colegiul „Grigore Antipa”, Bacău, mentor; Alina-Ramona Radu, profesor pentru învățământul primar, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Bacău, mentor; Mariana Ștefan, Director adjunct, Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Bacău, mentor; Cristina (Marian)Dobrea, masterand, absolvent, Matematică 2016, Brândușa Lazăr, educatoare, Grădinița cu Program Prelungit nr.18, Bacău, masterand, absolvent PIPP 2017.

Partea de prezentare tehnică a debutat prin precizările doamnei inspector Ida Vlad a celor mai importante aspecte legate de startul în cariera didactică, sesiunea iulie 2018, a ocupării prin concurs național a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Prin accesarea în timp  real a site-urilor www.isjbacau.ro și www.titularizare.edu.ro, studenții prezenți au fost direcționați către informații punctuale precum: graficul perioadei de desfășurare a concursului, cele două probe (cea practică – inspecția la clasă și cea scrisă), posibilitatea susținerii probei practice și în alte județe, programe școlare și metodologii, inclusiv elementul de noutate al acestei sesiuni, conceptul de „concurs județean” care se va derula în luna august, ca o etapă distinctă.

Mariana Ștefan, director adjunct, Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Bacău, mentor, a oferit recomandări cu privire la organizarea unei secvențe educaționaledin programul zilnic, importanța stabilirii clare a obiectivelor și selecției conținuturilor, a concordanței dintre acestea, aspectul tratării diferențiate a elevilor care constituie factori esenţiali pentru crearea unei legături de comunicare armonioase cu elevii.

Alina-Ramona Radu, profesor pentru învățământul primar, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Bacău, mentor a încurajat dialogul cu profesorul metodist pentru informarea cu privire la particularitățile clasei de elevi, a manualelor, a resurselor disponibile, pentru ca proba practică, lecția susținută în urma repartizării,  să fie una cu rezultate maxime.

Constantin Ciofu, director Colegiul „Grigore Antipa”,Bacău, profesor matematică, mentor, prin abordarea punctuală a unei fișe de observare a procesului instructiv- educativ, a subliniat cele mai importante aspecte care potențează eficiența unei lecții: stilul de comunicare, transferul extern al informațiilor, adaptarea procesului de învățare la nevoile elevilor, într-o prezentare motivantă.

În partea de final cele două absolvente, Cristina (Marian) Dobre și Brândușa Lazăr, au împărtășit colegilor prezenți din experiențele avute la concursul național de ocupare a unei catedre didactice, importanța unei pregătiri temeinice și sistematice pentru ambele probe, emoțiile resimțite.

Director de departament prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu a concluzionat importanța însușirii în timp util a cerințelor legale și profesionale pentru înscrierea și participarea la concursul național, sesiunea 2018.