„Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru disciplinele matematice, in vederea crearii de competente performante si practice pentru piata muncii” este un proiect finantat din Fondul Social European, initiat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

„Prin acest proiect se urmareste cresterea relevantei invatamantului superior pentru piata muncii prin imbunatatirea programelor universitare la specializarile aferente (matematică, matematici aplicate, matematică-informatica) si includerea unor module alternative vizand educatia de elita, care vor asigura o aplicabilitate sporita a cunostintelor si competentelor dobandite, in scopul pastrarii absolventlor, inclusiv a celor cu rezultate deosebite, in domeniul pentru care s-au pregatit”, spune Corneliu Munteanu, Manager Proiect in cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

– Domnule Corneliu Munteanu, „Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru disciplinele matematice, in vederea crearii de competente performante si practice pentru piata muncii” este un proiect finantat din Fondul Social European, initiat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Spuneti-ne va rog care sunt ceilalti parteneri cu care colaborati in cadrul acestui proiect.

– Proiectul „Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru disciplinele matematice, in vederea crearii de competente performante si practice pentru piata muncii” este demarat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ca un raspuns la constatarea stiintifica globala a scaderii rolului matematicii in formarea si educarea studentilor, incepand chiar cu nivelul modest de cunostiinte matematice cu care studentii vin din liceu, pana la reducerea orelor de matematica, conform curriculei scolare, incepand cu anul 2004.

In acest proiect sunt angrenati mai multi parteneri, printre care institutii de invatamant universitar de prestigiu din Romania, cu rezultate deosebite obtinute la concursurile nationale si internationale de matematica pentru studenti, cu participari ale studentilor la sesiuni stiintifice in domeniul matematicii si al matematicii aplicate si de asemenea cu o insertie buna a propriilor absolventi pe piata muncii in domenii de activitate pentru care au fost pregatiti.

Asadar, partenerii proiectului sunt: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea din Pitesti, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Agentia OSC si The Red Point.

– Pe ce durata se vor extinde activitatile proiectului si care este principalul sau obiectiv? Ce scop are proiectul?

– Proiectul este finantat din Fondul Social European si se va desfasura pe o perioada de 36 de luni, contribuind in mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU inscriindu-se astfel in domeniul major de interventie 1.2 „Calitate in invatamantul superior”. In ceea ce priveste obiectivul general al proiectului, acesta vizeaza adaptarea programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerintele pietei muncii si crearea de mecanisme si instrumente de extindere a oportunitatilor de invatare.

De asemenea, se urmareste cresterea relevantei invatamantului superior pentru piata muncii prin imbunatatirea programelor universitare la specializarile aferente (matematică, matematici aplicate, matematică-informatică) si includerea unor module alternative vizand educatia de elita, care vor asigura o aplicabilitate sporita a cunostintelor si competentelor dobandite, in scopul pastrarii absolventlor, inclusiv a celor cu rezultate deosebite, in domeniul pentru care s-au pregatit. Totodata, proiectul raspunde obiectivului general al promovarii dezvoltarii durabile de a avea oameni mai bine pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare.

– Ce ne puteti spune despre activitatile care vor fi intreprinse pe parcursul celor 3 ani de derulare a proiectului de formare a cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru disciplinele matematice?

– Proiectul pe care il implementam in prezent este unul complex, de aceea activitatile intreprinse in cadrul acestuia sunt de asemenea, laborioase. Am demarat acest proiect de anvergura prin organizarea echipei de management si de implementare a proiectului. Pentru mediatizarea rapida a proiectului am organizat impreuna cu partenerii nostri o conferinta de lansare a proiectului . Urmatorul pas a fost acela de a dezvolta activitatile de constientizare privind necesitatea armonizarii curriculelor pentru disciplinele matematice si conexe si de a realiza activitati de armonizare a curriculelor la nivelul universitatilor partnere din cadrul proiectului.

Totodata, urmeaza sa se identifice oportunitatile de pe piata muncii care necesita aplicatii matematice. Se va realiza si implementa programul de formare a cadrelor didactice si a studentilor pe baza curriculumului revizuit in concordanta cu cerinte performante ale competitiilor internationale si cu competentele solicitate pe piata muncii.
De asemenea, se va crea infrastructura aferenta infiintarii centrelor si se vor elabora resursele de predare-invatare-evaluare. Urmatorul pas va fi realizarea unui portal care sa permita sustinerea strategiei de comunicare, sa faciliteze crearea de resurse inovative precum si diseminarea electronica a resurselor innovative. In acelasi timp, se vor dezvolta activitati de informare a elevilor din invatamantul preuniversitar despre rezultatele centrelor din invatamantul universitar. In cele din urma, se vor efectua stagii practice pe piata muncii, pentru a putea pune in aplicare cunostiintele dobandite teoretic.

– Ce asteptari aveti in privinta rezultatelor pe care le veti obtine dupa incheierea acestui proiect? Sunteti de parere ca vor fi indeplinite toate obiectivele propuse?

– Bineinteles ca opinia mea este una pozitiva, si anume, cred ca se vor indeplini cu succes toate obiectivele pe care cu totii ni le-am propus. Totodata, prin implementarea activitatilor acestui proiect, grupul tinta implicat direct va dispune de unele beneficii practice. Printre acestea, as mentiona: conferinte de lansare si de promovare a rezultatelor acestuia, cinci intalniri de lucru ale expertilor pentru armonizarea de curricule, infiintarea unui portal de comunicare si partajare de resurse, crearea unei retele de e-comunicare intre universitati, trei ateliere de schimb de bune practici intre studenti – co-interesarea partenerilor economici beneficiari in formarea si antrenarea studentilor in activitatile de productie, conform competentelor pentru angajabilitate din portofoliul realizat la finalul programului de studii, stagii organizate de catre fiecare universitate, curricule armonizate ale disciplinelor matematice, Centre de formare pentru cadrele didactice si studentii interesati in fiecare universitate partenera, zece resurse digitale (softuri educaţionale etc) – zece de anale de resurse ,sesiuni demonstrative in licee, una organizata de fiecare universitate, 900 de exemplare de portofolii tiparite pentru utilizare si distribuire.

De asemenea, proiectul vizeaza o mai buna cooperare intre cadrele didactice in vederea ameliorarii tranzitiei de la scoala la piata muncii a studentilor si crearii premiselor extinderii la nivel national a conceptului pilotat in acest proiect

– Prin demararea acestui proiect vor fi indeplinite totodata si obiectivele orizontale ale POS DRU. Care sunt acestea si prin ce actiuni se vor definitiva?

– Proiectul „Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru disciplinele matematice, in vederea crearii de competente performante si practice pentru piata muncii” a fost elaborat in concordanta cu obiectivele POS DRU, in ceea ce priveste egalitatea de sanse.

Asadar, la elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, urmand Constitutia Romaniei, Strategia nationala pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2006-2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.

Selectarea personalului didactic participant la acest proiect a fost nediscriminatorie , de natura sa asigure egalitatea de sanse si de gen. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii promovează egalitatea si tratamentul egal dintre femei si barbati. Astfel, responsabilitatile stabilite in fisa postului fiecărei persoane din echipa de implementare a proiectului vor fi completate cu obligatiile acestora referitoare la respectarea egalitatii de șanse si gen, la evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie, afinitati politice etc.

Proiectul dezvolta in procesul de educatie practici si atitudini in spiritul sanselor egale si al tratamentului egal pentru fete si baieti, femei si barbati. Membrii universitaţii vor fi tratati drept, corect şi echitabil, vor avea acces deplin la activitatile centrelor, conform criteriilor de selectie, a exigentelor de continuare a studiilor specializate si a conditiilor de evaluare, discriminarea sau exploatarea, indiferent ca acestea sunt directe sau indirecte fiind combatute si evitate.