titularizare_1.jpgProcentul de promovare (note peste 5), înainte de contestaţii, la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 30 iulie este de 79,89%, conform unui centralizator al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Potrivit MEN, au fost evaluate lucrările a 29.509 de candidaţi, dintre aceştia 14.098 (47,78%) obţinând note între 7 şi 10, iar 9.476 (32,11%) note între 5 şi 7, în timp ce 5.935 de participanţi au obţinut note mai mici de 5.

Un număr de 160 de candidaţi au obţinut nota 10, cei mai mulţi în Bucureşti – 19.
Cel mai ridicat procent al notelor peste 7 s-a înregistrat în judeţul Cluj (56,82%), iar cel mai scăzut în judeţul Mehedinţi (30,02%).

Contestaţiile se depun în zilele de 5 şi 6 august la sediile inspectoratelor şcolare judeţene: luni după afişarea rezultatelor până la ora 21,00, iar marţi între orele 8,00 şi 15,00.
Rezultatele finale au ca termen de afişare data de 8 august.

„Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului”, a informat MEN.
La proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, s-au prezentat 32.374 de candidaţi (88,48% dintre înscrişi), 53 fiind eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă. 7,6% s-au retras din motive personale sau medicale.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, au fost publicate 6.074 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (3.141 în mediul urban şi 2.933 în mediul rural).

Repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată va avea loc la nivelul centrelor de concurs, în zilele de 9 şi 12 august. Miercuri, 14 august, se va desfăşura repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată, tot la nivelul centrelor de concurs. AGERPRES