Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică propunerea de Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), documentul fiind publicat pe site-ul instituţiei.

„Regulamentul urmăreşte să coreleze atribuţiile şi procedurile CNATDCU cu reglementările legislative privind acordarea şi retragerea titlului de doctor. Având în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a unui nou Regulament de organizare şi funcţionare pentru CNATDCU, termenul pentru consultarea publică privind acest proiect este marţi, 22 martie 2016, inclusiv. Sugestii de îmbunătăţire pot fi trimise la adresa: dezbateripublice@gov.edu.ro”, se arată într-un comunicat al MENCŞ.

Potrivit sursei citate, pentru asigurarea transparenţei şi a calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, ministerul a decis constituirea, pentru fiecare dintre cele 35 de comisii de specialitate ale CNATDCU, a câte unui comitet de selecţie, fiecare format din cel mult 4 personalităţi, dintre acestea fiind preferabil ca doi membri să aibă afilieri instituţionale în afara României. „Membrii comitetelor de selecţie nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2016 – 2020. Comitetele de selecţie, a căror componenţă va fi publică, vor analiza aplicaţiile pentru calitatea de membru al CNATDCU şi vor înainta MENCŞ lista cuprinzând propunerile pentru componenţa respectivei Comisii de specialitate a CNATDCU. Principiile care stau la baza selecţiei membrilor CNATDCU sunt transparenţa, evitarea incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativităţii profesionale şi instituţionale”, precizează MENCŞ.

Totodată, profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale: experienţă proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel naţional/internaţional, dovedită şi validată prin realizări specifice şi prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu; disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunţând la activitatea în alte consilii consultative ale MENCŞ; echilibru şi capacitate de analiză obiectivă; integritate profesională şi rezilienţă la presiuni exterioare. „Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice”, se menţionează în documentul supus dezbaterii.

Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecţie pentru componenţa nominală a CNATDCU vor fi făcute publice în perioada 18 – 22 aprilie. În acest interval, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecţii şi sesizări argumentate către MENCŞ pe adresa cnatdcu@gov.edu.ro . AGERPRES