cam_deputatilor.jpgUniversitatile care nu vor publica informatiile privind calitatea solicitata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii vor primi sanctiuni severe, de la suspendarea rectorului pana la desfiintare, se arata intr-un proiect al legii invatamantului superior realizat de Comisia prezidentiala pentru analiza si elaborarea politicilor din domeniul educatiei si cercetarii.
Fiecare universitate va avea obligatia, potrivit propunerii proiectului Comisiei prezidentiale, sa faca ierarhizarea catedrelor pe cinci niveluri de performanta, rezultatele urmand a se face publice.

Se va infiinta Institutul de Studii Avansate din Romania, avand ca obiect principal de activitate sustinerea elitelor din tara si din diaspora, se mai prevede in actul normativ propus de Comisia prezidentiala. O alta propunere vizeaza infiintarea facultatilor, care se va realiza prin decizia Senatului iar norma didactica va fi in limita a doua pana la 12 ore de predare pe saptamana, urmand ca acest lucru sa fie decis de universitati.

Proiectul de lege a invatamantului superior propus de Comisia prezidentiala prevede penalizari severe pentru ineficienta manageriala, deficienta de etica universitara si de calitate, de la suspendarea rectorului pana la nerecunoasterea diplomelor de catre stat si fuzionarea universitatilor sau desfiintarea lor. Potrivit proiectului actului normativ, se va interzice exercitarea unei functii de conducere la orice nivel dupa implinirea varstei legale de pensionare sau in paralel cu o functie de demnitate publica.

Una din prevederi se refera la infiintarea Registrului matricol universitar unic pentru monitorizarea parcursului academic al asistentilor si accesului la diplome, precum si la interzicerea ca rudele de gradul II inclusiv sa dea concurs in aceeasi catedra sau sa ocupe concomitent functii de conducere in interiorul universitatii. Titularii de grant vor avea autonomie si responsabilitate personala in achizitiile publice si gestionarea resurselor umane implicate in grant iar mobilitatea institutionala dupa principiul conform caruia grantul urmeaza cercetatorul va fi garantata.

În fiecare facultate se va organiza oficiul de relatii cu studentii cu functia de „ghiseu unic” pentru problemele studentilor si se va infiinta, de asemenea, si functia de cancelar al studentilor si cea de cancelar general al studentilor. O alta prevedere a proiectului de lege propus de Comisia prezidentiala se refera la conducerea accesului la imprumuturi garantate de stat pentru acoperirea costurilor de studii iar absolventii care practica profesia timp de minimum cinci ani in mediul rural vor fi scutiti de plata a 75% din imprumut.

Vor fi instituite, potrivit proiectului, mai multe tipuri de masterat (in stiinte, in inginerie, in arte si vocational) si de doctorat (stiintific si profesional). Rectorii vor fi selectionati prin concurs organizat si validat de Senat iar rectorul va numi prorectorii. Decanii vor fi numiti de rectori din cele trei propuneri inaintate de consiliile facultatilor.

Comisia prezidentiala mai propune asigurarea finantarii multianuale si flexibile. Finantarea se va face pe baza de acord multianual pe toata durata unui ciclu de studii sub forma de granturi de studii bazate pe echivalentul costului mediu pe student pentru fiecare domeniu si ciclu de studiu. Se vor infiinta, de asemenea, fonduri de finantare suplimentara care se vor aloca numai celor mai bune programe de studii si celor mai bune universitati.