Elevii doresc elaborarea unui Cod de conduită unitar în unităţile de învăţământ, reintroducerea orelor de dirigenţie în clasele V-XII (cu participarea consilierului şcolar) dar şi reducerea numărului de elevi arondaţi unui consilier şcolar la 400.

Potrivit propunerilor făcute de cei aproximativ 70 de elevi prezenţi la a XI-a ediţie a Forumului Naţional al Copiilor desfăşurat în perioada 30 mai – 2 iunie la Bucureşti, elevii mai doresc cursuri de disciplină pozitivă în instituţiile de educaţie implementate modular şi constant pe durata întregului an şcolar, organizarea de activităţi de dezvoltare personală, a abilităţilor sociale şi îmbunătăţirea comunicării copiilor, organizarea timpului liber al elevilor în cadrul unităţilor de învăţământ prin diferite activităţi extracurriculare care să aibă ca rezultat creşterea coeziunii grupului şi dobândirea abilităţilor de rezolvare a conflictelor.

Totodată, copiii participanţi la forum mai vor dezvoltarea în şcoli a unor programe de prevenire a violenţei, activităţi de informare, cursuri de formare a cadrelor didactice în domeniul prevenirii şi gestionării fenomenului violenţei în mediul educaţional.

Organizarea în şcoli a unor activităţi interactive în vederea îmbunătăţirii comunicării dintre profesori, copii, părinţi şi consilieri şcolari, stabilirea unei persoane responsabile la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ cu preluarea şi rezolvarea cazurilor de violenţă, dar şi realizarea unei metodologii eficiente de prevenire şi intervenţie în cazuri de violenţă care să nu restricţioneze accesul copilului la actul educaţional şi să permită rezolvarea comportamentelor problematice sunt alte propuneri înaintate de elevi în cadrul Forumului.

O altă problemă punctată este şi crearea unei pagini web destinată informării copiilor şi părinţilor cu privire la jocurile cu grad ridicat de violenţă. La Forumul Naţional al Copiilor au participat elevi din Bucureşti şi 12 judeţe (Argeş, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Suceava, Timiş şi Vaslui) cu vârste între 14-16 ani.

Potrivit Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, pe parcursul anului şcolar 2009-2010 au fost raportate 1987 de cazuri de agresivitate în şcoli, 662 de elevi au fost identificaţi cu comportamente violente şi consiliaţi individual, iar 6.697 de elevi au beneficiat de consiliere în grup. Un număr de 946 de părinţi ai copiilor identificaţi ca având comportamente agresive au fost incluşi în programe de consiliere. Aproape 980 de cazuri din cele 1.987 au fost ameliorate în urma procesului de consiliere. AGERPRES