Cadre didactice de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) contestă prevederile adoptate de Senat prin care se permit intervenţii în ariile protejate, considerând că ”protejarea pădurilor seculare este incompatibilă cu intervenţiile antropice”. Într-un comunicat remis de Biroul de presă al USV se arată că universitarii suceveni solicită Camerei Deputaţilor abrogarea sau modificarea alineatului 16 din Legea 52/2018.

”În data de 21.02.2018, Senatul României a votat Legea 52/2018, care prevede ca articolul 5 din Legea 51/2006 să fie completat, printre altele, cu următorul alineat: (16) Scoaterea definitivă şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional necesare realizării, dezvoltării, întreţinerii şi modernizării sistemelor de utilităţi publice este permisă inclusiv pentru suprafeţe cuprinse în zona de protecţie strictă, zona de protecţie integrală şi zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, precum şi pentru suprafeţele incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România (…) Presupunând că, într-adevăr, dezvoltarea unei comunităţi locale ar depinde în mod absolut de realizarea unui sistem de utilitate publică, amplasat în păduri din zone de protecţie strictă sau integrală, prin Legea 52/2018 se legalizează intervenţia antropică asupra acestora”, se argumentează în comunicatul menţionat.

Universitarii suceveni consideră că o astfel de reglementare este contrară politicii de conservare a ecosistemelor unice sau fragile şi vine în contracţie cu efortul de conservare a pădurilor virgine. ”Prevederile alineatului 16, redat mai sus, contrazic efortul de identificare şi protejare a pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, demarat în 2012 şi concretizat în modificarea Codului Silvic (Legea 46/2008), care prevede în articolul 26, al. 3, că pentru recunoaşterea valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include, după caz, în Patrimoniul Mondial UNESCO, în rezervaţii ştiinţifice şi/sau în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale sau naturale (…) Pentru acest motiv, cadre didactice ale Facultăţii de Silvicultură din cadrul USV protestează faţă de prevederile alineatului 16 introdus prin articolul 3 din Legea 52/2018 şi solicită Camerei Deputaţilor abrogarea sau modificarea acestui alineat în sensul respectării prevederilor Codului Silvic şi ale Ordonanţei de urgenţă 57/2007”, se mai arată în comunicat. AGERPRES