Protocol de colaborare încheiat între Liga Studenţilor Români din Străinătate și Universitatea “Danubius” din Galaţi

Rectorul Universităţii “Danubius” din Galaţi, conf. dr. Andy Puşcă, Prorectorul pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, conf. univ. dr. Florian Nuţă, lector univ. dr. Cristinel Munteanu şi Liga Studenţilor Români din Străinătate, reprezentată de Cristina Bleorţu, Consilier de Comunicare şi Informare, Filiala Spania, încheie un acord strategic de colaborare ce reprezintă un pas important pentru implementarea propunerilor LSRS de încurajare a întoarcerii în ţară a tinerilor cu studii peste hotare şi a accesului lor la cercetare în universităţiile din ţară. Scopul principal al acestui acord îl reprezintă colaborarea părţilor în vederea efectuării de către studenţii români cu pregătire academică în străinătate a stagiilor de practică şi a celor de pregătire la Universitatea “Danubius” din Galaţi.

Cu acest prilej, Rectorul Andy Puşcă a declarat: “Calitatea unei universități este dată de calitatea studenților săi şi a serviciilor prestate. Danubius este un spaţiu de dezvoltare personală şi organizaţională pentru cei care o frecventează. Este un centru de excelenţă propice pentru inițiativele culturale şi profesionale ale studenților, un mediu competitiv pentru inițiativele studenților şi ale asociațiilor acestora. Bun venit, LSRS, în mediul academic primitor şi stimulativ al Universităţii Danubius!”.

La rândul său, Prorectorul Florian Nuţă a făcut o serie de precizări: “Demersul nostru se înscrie nu doar în strategia naţională privind încurajarea întoarcerii în ţară a tinerilor de valoare cu studii în străinătate, ci şi în obiectivele strategice afirmate de universitatea noastră cu privire la internaţionalizare şi deschidere. Ne exprimăm întreaga susţinere pentru proiectele Ligii şi suntem convinşi de rezultatele pozitive care vor veni din colaborarea noastră”.

Lector univ. dr. Cristinel Munteanu, coordonator al Grupului de Cercetare “Tradiţii şi Inovaţii în Comunicare” din cadrul Centrului de Studii şi Cercetări Danubiene, a adăugat: “Sunt încântat de perspectivele unui asemenea parteneriat, cu atât mai mult cu cât acesta prevede printre obiectivele sale şi organizarea în comun a unor evenimente ştiinţifice şi/sau culturale, menite să contribuie la creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a celor două entităţi”.

De asemenea, reprezentanţii Ligii s-au declarat încântaţi de deschiderea arătată de către Universitatea Danubius faţă de viziunea şi proiectele LSRS: “Ne dorim că astfel de parteneriate să dea naştere unor iniţiative cu impact real asupra comunităţii de studenţi români de peste hotare şi a societăţii româneşti. Încă de la înfiinţare, LSRS a avut printre obiectivele sale principale facilitarea întoarcerii în şi spre România a tinerilor români cu pregătire academică în străinătate. Acordul cu Universitatea Danubius ne întăreşte speranţa că propunerile SMART Diaspora (Strategia de Atragere în România a Tinerilor din Diaspora) vor deveni realitate şi vor fi parte a unei strategii naţionale care să recunoască importantă studenţilor şi absolvenţilor români de la cele mai prestigioase universităţi ale lumii. Acest parteneriat de colaborare reprezintă un pas esenţial în această direcţie şi suntem convinşi că va fi de bun augur atât pentru comunitatea de studenţi din Diaspora cât şi pentru mediul academic din ţară. Cei peste 300 de voluntari activi ai Ligii vor continuă să contribuie activ la dezvoltarea României, iar astfel de parteneriate nu ne fac decât să fim optimişti că muncă noastră are impact real.”