Universitatea Politehnica și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București au semnat luni un protocol de colaborare, care presupune creșterea performanțelor academice în activitatea didactică și de cercetare științifică.

Protocolul prevede și dezvoltarea și încurajarea mobilității cadrelor didactice, colaborarea profesională și științifică în domenii de interes comun, participarea în proiecte comune de cercetare, educație și formare continuă, accesul reciproc acceptat la sursele de informare științifică, schimb de cărți, materiale educaționale și publicații științifice.

Totodată, alte prevederi al actului semnat luni se referă la sprijinul reciproc în inițierea de noi programe de studiu interdisciplinare și inițierea de noi proiecte de cercetare și noi planuri de învățământ având drept scop flexibilizarea și creșterea gradului de atractivitate în raport cu partenerii externi și grupurile țintă.

Protocolul a fost semnat de președintele Senatului UPB, Ecaterina Andronescu, președintele Senatului UMF, Mircea Beuran, dar și de cei doi rectori Mihnea Costoiu din partea UPB și Ioanel Sinescu din partea UMF. AGERPRES