Dimensiunea europeană a activităților desfășurate și deschiderea inspectoratului școlar pentru colaborări internaționale cu scopul de a consolida calitatea managementului educațional în județul Dâmbovița au dus la scrierea și implementarea proiectului finanțat prin  Mecanismul European SEE 2014-2021 (granturile finanțate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Proiectul ISJ Dâmbovița, denumit Q.E.D. – Management democratic pentru o rețea educațională de calitate, cu un buget aprobat de 26.400 Euro, este implementat în perioada septembrie 2018- februarie 2020.

Prin pregătirea experților educaționali vizăm formarea unei rețele de școli democratice în care toți actorii (profesori, elevi, părinți, autorități locale și agenți economici) sunt implicați în elaborarea și implementarea planului de dezvoltare instituțională, în care diversitatea reprezintă un context de învățare pozitiv și profesorul poate fi un agent real al schimbării.

În prima parte a proiectului activitățile desfășurate sunt concentrate pe formarea a zece inspectori școlari (experți educaționali), care vor asigura îndeplinirea scopului proiectului. În sprijinul echipei de inspectori care se deplasează în statele donatoare cu scopul de a învăța, s-au desfășurat ore de pregătire lingvistică pentru reactualizarea și îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză.

În luna octombrie 2018 patru inspectori școlari au participat la cursul și vizita de studiu denumite ”Construirea culturilor școlare democratice” în Norvegia. În cadrul acestei mobilități au participat doamnele profesoare Aldescu Mioara – inspector școlar pentru management instituțional, Anton Mihaela – inspector școlar pentru limbi moderne, Dinu Gabriela- inspector școlar pentru fizică și chimie și Ion Carmen – inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane.

Experiența trăită în cadrul mobilității este sintetizată de doamna inspector Anton Mihaela astfel : ”În cadrul cursului de formare și a vizitei de studiu efectuate la Oslo, am descoperit noi abordări ale educației democratice, care, implementate coerent și sistematic în școlile noastre, vor conduce la îmbunătățirea relațiilor profesionale între factorii implicați în educație, la creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare și a rezultatelor elevilor”.

Cea mai recentă activitate din cadrul proiectului este participarea în perioada 3-7 decembrie 2018, în Oslo, Norvegia la cursul structurat și stagiul de observare ”Profesorul ca agent al schimbării”.

În acest flux echipa a fost constituită din: domnul inspector școlar general Ion Sorin, doamna inspector școlar general adjunct Stroe Cristina și doi inspectori din domeniul curriculum și inspecție școlară: Homeghiu Cătălina – inspector pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și Stan Mihail – inspector pentru religie și arte.

După cum afirmă Prof. Valentin Stancu , inspector școlar proiecte educaționale, manager de proiect, participarea la atelierele de lucru și vizita în instituțiile educaționale norvegiene au avut ca obiectiv deprinderea de către experții educaționali a metodelor, instrumentelor și modelelor de constituire a „echipelor schimbării” pentru a sprijini implementarea practicilor inovatoare în propriile instituții. În plus s-a vizat dezvoltarea de competențe privind facilitarea predării-învățării-evaluării, într-un sistem educațional centrat pe elev și lucrul cu proiecte interdisciplinare în ceea ce privește practici, instrumente și metodologii.

În perioada următoare implementarea proiectului continuă cu diseminarea rezultatelor învățării de către cele două grupuri de participanți și constituirea echipelor de lucru în vederea desfășurării activităților locale.