damian_raduManagementul calității contribuie foarte mult la creșterea nivelului educației, iar, din acest punct de vedere, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) are un rol esențial în creionarea, împreună cu angajatorii, a unor standarde clare, care să stabilească unde este calitatea absolventului și dacă acesta se poate adapta ușor la piața muncii. Sunt doar câteva dintre ideile prezentate, în cadrul Galei Edumanager.ro, de directorul ARACIS, Radu Damian.

Ajunsă la cea de-a patra ediție, Gala Edumanager.ro, organizată de portalul național Edumanager.ro, alături de Oameni și Companii, a avut loc pe 24 noiembrie, la Hotel Pullman din Bucureşti.

”Împreună cei de la calificări, trebuie să stabilim unde este calitatea absolventului și cum ajungem la ea, astfel încât să creăm o persoană care să corespundă pieței muncii, chiar dacă nu știm foarte clar cum poate fi aceasta definită. Angajatorii trebuie să ne ajute să creionăm viitoarele standarde, pentru programe universitare competitive. Angajabilitatea la nivelul studiilor universitare este esențială”, a insistat Damian, în deschiderea Galei.
Potrivit acestuia, este foarte important ca atât elevii, studenții, cât și părinții, trebuie să înțeleagă rolul tehnologiei în procesul de învățare. ”Tehnologia informației nu înlocuiește învățarea. Confuzia este între a te informa și a învăța. Dacă poți să te informezi, înveți, într-adevăr, mai ușor. Dar nu asta este totul”, a mai arătat reprezentantul ARACIS.
În ceea ce privește asigurarea calității, Damian a spus că filosofia este de a îmbunătăți ceea ce există deja. ”Nu suntem un fel de poliție universitară, dar nici nu suntem axați pe premiere, toți se luptă pentru calitate, studenți și pentru bani. Tocmai de aceea, vă asigur că nu trebuie să inventăm lucruri, ci trebuie să folosim ce avem, să îmbunătățim, iar, în acest context, evaluatorii ARACIS au un rol determinant”, a mai explicat Damian.

Ce este ARACIS
Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România cu scopul de a testa, pe baza standardele de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor. Alte scopuri se referă la a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior, a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior, prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației. Pe de altă parte, ARACIS propune Ministerului Educației Cercetării și Inovării strategii și politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă corelare cu învățământului preuniversitar.

Gala Edumanager.ro, la a patra ediție
Reprezentanți ai instituțiilor de educație, rectori și prorectori ai unităților de învățământ superior, public și privat, inspectori școlari, manageri ai colegiilor și liceelor din țară, profesori, asociații studențești și reprezentanți ai unor companii cu soluții pentru mediul educational au participat la Gala Edumanager.ro.
Gala a fost precedată de Conferința Națională Management Modern în Educație, ce le-a oferit participanților informații relevante despre aplicații și soluții de comunicare, destinate instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar, legislație, fonduri europene, management instituțional.

Parteneri de Jurizare la această ediţie au fost: Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, Educativa, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării, Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, UNICEF, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.

Evenimentul a fost organizat cu suportul Partenerilor: Telekom, Microsoft, Turnitin, eMAG, ENEL, ECOTIC.