Raport favorabil proiectului care prevede simplificarea procedurilor de sancţionare a cadrelor didactice

Comisia pentru învăţământ din Senat a dat raport favorabil proiectului iniţiat de senatori social-democraţi, care prevede simplificarea procedurilor prin care pot fi sancţionate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, în situaţia în care sunt reclamaţii împotriva acestora din partea oricărui factor implicat în procesul educaţional.

Iniţiatorii propun modificarea art. 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 “întrucât există situaţii în care, datorită colegialităţii, conducerea unităţii/ instituţiei de învăţământ nu are acordul consiliului de administraţie pentru solicitarea unui examen medical complet şi complex al angajatului care dă dovadă de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală, ceea ce duce la diminuarea calităţii sistemului educaţional”.

Raportul a fost admis cu un amendament, care prevede că, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală a personalului angajat într-o instituţie de învăţământ, conducerea instituţiei de învăţământ poate solicita, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, cu acordul consiliului de administraţie al instituţiei în cauză, un nou examen medical complet.

“Situaţiile de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală sunt analizate şi stabilite de o comisie formată din trei – cinci membri, medici specialişti, constituită la nivel judeţean în baza unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii, care să realizeze expertiza capacităţii de muncă a celor în cauză”, conform amendamentului depus.  Senatorul USR Mihai Goţiu s-a abţinut de la vot pe motiv că modificările la proiect vor duce la amânarea “cu anii” până când se va lua o decizie.

“Ceea ce susţin iniţiatorii acestui proiect e legat de faptul că s-ar simplifica procedurile prin care ar fi sancţionate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. (…) Eu zic că, dimpotrivă, efectul pe care îl vor produce aceste modificări este de a îngreuna şi de a nu avea eventuale decizii, o încărcătură foarte mare pe cei care trebuie să facă parte din aceste comisii la nivel local, judeţean, naţional şi efectul va fi că aceste cazuri vor ajunge să fie amânate cu anii până când se va lua o decizie”, a spus el.  Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de prim for legislativ sesizat. Proiectul face parte din categoria legilor organice, Senatul fiind Cameră decizională pentru acest act normativ. AGERPRES