In cadrul primei întâlniri a partenerilor din cadrul proiectului ,,VOCATIONAL EDUCATION OF TEACHERS WORKING WITH HANDICAPPED CHILDREN’’ (,, EDUCAŢIA VOCATIONALA A PROFESORILOR CARE LUCREAZA CU COPII CU HANDICAP” – ID proiect LLP-LDV/PAR/2010/RO/058, care a avut loc ȋn perioada 21-25 noiembrie 2010, ȋn Turcia – Ankara, intalnire organizată de instituția coordonatoare a proiectului, ALTINDAG REHBERLIK VE ARASTIRMA MERKEZI (Altindag Counseling and Research Centre – Centru de cercetare – institutie publica, s-au discutat aspect legate de modalitatea de implementare a proiectului dar si aspecte legate de distributia sarcinilor in cadrul parteneriatului.

OBIECTIVELE PROIECTULUI SI STRATEGIA DE IMPLEMENTARE


Scopul principal al proiectului este sa furnizeze programe de formare pentru profesorii care lucreaza cu elevi cu dizabilitati intre 3-18 ani in conformitate normele Uniunii Europene avand ca scop imbunatatirea calitatii educatiei copiilor cu dizabilitati.

– identificarea nevoilor de perfectionare ale profesorilor care lucreaza cu elevi cu dizabilitati, cu varste intre 3 si 18 ani;

– realizarea unei cercetari privind modalitatile de identificare a nevoilor de instruire a profesorilor;

– analizarea tehnicilor de predare – invatare folosite in cazul elevilor cu dizabiliati;

– elaborarea unor metode/materiale auxiliare care sa ajute profesorii ce lucreaza cu elevii cu dizabilitati;

– furnizarea de cursuri de formare profesorilor care lucreaza cu aceasta categorie de elevi;

– constientizarea opiniei publice asupra problemelor legate de dizabilitati, informarea profesoriilor in legatura cu ce inseamna educatia si reabilitarea copiilor cu dizabilitati;

– realizarea unor studii legate de integrarea copiilor cu dizabilitati;

– informarea profesorilor despre metodele de comunicare cu familia.

Perioada de derulare a proiectului

August 2010 – Iulie 2012

Grup țintă:

– Profesori ce lucreaza cu elevi cu diferite deficiente

– Instituții de învățământ pentru elevii cu nevoi speciale

– Profesori formatori


Beneficiari

– Instituții de învățământ pentru elevii cu nevoi speciale

– Elevii din institutiile de invatamant special

– Părinți

– Comunitatea localăPartenerii din cadrul proiectului

– GAZI UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI ENSTITUSU – TURCIA

– CASA CORPULUI DIDACTIC IASI – ROMANIA

– SCOALA SPECIALA PASCANI – ROMANIA

– ZESPOL PLACOWEK EDUKACYJNYCH – POLONIA

– Istituto Comprensivo Madonna di Campagna – ITALIA

– Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen – OLANDA

– Knowledge Association Lovech – BULGARIA


BCe isi propune proiectul sa realizeze


Proiectul isi propune reorganizarea formarii profesionale a profesorilor care lucreaza cu elevi cu dizabilitati intre 3-18 ani si imbunatatirea calitatii educatiei acestora, dar si identificare nevoilor de formare a profesorilor ce lucreaza cu elevii cu diferite dizabilitati.


In acest parteneriat intentionam sa desfasuram urmatoarele activitati:

– sa impartasim cunostinte si experienta legate de educatia speciala in diferite tari in functie de asemanarile si deosebirile existente;

– sa gasim impreuna solutii eficiente pentru problemele intampinate in perfectionarea profesorilor din sectorul Educatiei Speciale ;

– sa trecem in revista/sa revizuim tehnici si practici noi, sa experimentam si sa dezvoltam metode si continuturi educationale comune in perfectionarea profesorilor de educatie speciala;

– implementarea de noi metode si tehnici de lucru inovatoare;

– sa impartasim cunostinte si deprinderi cu profesorii care lucreaza in institutii publice si private din invatamantul primar si secundar;

– sa participam la intalnirile de proiect organizate in tarile partenere;

– sa comparam training-urile ce sunt furnizate profesorilor din tarile partenere;

– sa transferam cunostintele si experientele pe care le avem catre cursurile de perfectionare ale profesorilor,

– realizarea unor materiale moderne şi inovatoare, metode noi de predare/învățare şi compararea cu cele utilizate în prezent.


Rezultate/produse ale proiectului

– Elaborarea si aplicarea unor chestionare pentru identificarea nevoii de formare a profesorilor din scolile speciale;

– Realizarea unui studiu comun in cadrul parteneriatului, privind nevoile de formare a profesorilor din grupul tinta vizat;

– Intocmirea unui curriculum pentru profesorii din scolile speciale;

– Furnizarea de cursuri de formare profesionala pentru profesorii din grupul tinta – in Oferta de Programe a Casei Corpului Didactic Iasi au fost introduse urmatoarele cursuri de formare: ,,Educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale’’si ,,Modalitati de gestionare a colectivelor de elevi cu cerinte educationale speciale’’;

– prezentarea țărilor și a specificului fiecărei instituții participante la proiect;

– prezentarea sistemului de învățământ din fiecare țară participantă la proiect și a învățământului special îndeosebi;

– stabilirea sarcinilor fiecărui partener în cadrul proiectului;

– Realizarea paginii web a proiectului si a modului de comunicare in cadrul parteneriatului prin softului:CONFERENCE CLIENT 51 – soft oferit tuturor partenerilor de catre partenerul din Olanda – Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen.


Pe parcursul intalnirii de proiect au avut loc vizite la scoli speciale din Ankara au avut loc intalniri cu profesorii, dar si cu reprezentantii autoritatii locale in domeniu. In ziua de 24 noiembrie 2010 a fost sarbatorita ,,Ziua Profesorului din Turcia’’, lucru ce a favorizat si mai mult schimbul de informatii in domeniu. Nu au lipsit din cadrul intalnirii de proiect si aspectele culturale.