Rata de promovabilitate la concursul de suplinire a crescut cu 2,09% după contestaţii

Rata de promovabilitate (cel puţin nota 5) la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice de suplinitor din învăţământul preuniversitar, din data de 8 august 2011, după soluţionarea contestaţiilor, este de 56,69%, în creştere cu 2,09% faţă de rata înregistrată înainte de depunerea contestaţiilor – 54,60%.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului remis joi, au fost înregistrate 1.227 de contestaţii, fiind admise 386 (31,45%). Dintre acestea, pentru 114 contestaţii (29,6%) a fost diminuată nota iniţială, iar pentru alte 272 (70,4%) nota iniţială a crescut.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor admise, indică următoarea situaţie: candidaţi cu note sub 5 – 3.682 (43,30 ), din care 38 de candidaţi au obţinut nota 1 (0,45%). Note pentru suplinire (între 5 şi 10) au obţinut 4.820 de candidaţi (56,69%), din care 2 candidaţi au obţinut nota 10 (0,02%). Înainte de soluţionarea contestaţiilor, rezultatele au fost următoarele: note sub 5 – 3.859, reprezentând 45,40%, note peste 5 – 4.642 (54, 60% ). S-au obţinut 39 note de 1. Note de 10 au fost în număr de două.

În perioada 23-30 august va avea loc repartizarea pe posturile vacante şi rezervate ale candidaţilor. Posturile rămase vacante vor fi ocupate de către titulari pentru completarea normei didactice, titulari prin detaşare pentru restrângere nesoluţionată, titulari prin detaşare la cerere pentru continuitate, titulari prin detaşare la cerere, în baza notelor obţinute la concursul din 13 iulie 2011, titulari prin detaşare la cerere, în baza punctajului, suplinitori calificaţi prin continuitate pentru suplinire, suplinitori calificaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la concursul din 13 iulie 2011, suplinitori calificaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la concursul din iulie 2009 şi/sau 2010, suplinitori calificaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la concursul de suplinire 4 august, personal didactic titular, asociat, pensionat şi suplinitori calificaţi în regim de plata cu ora. AGERPRES