definitivat.jpgRata finală de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, după soluţionarea contestaţiilor, este de 63,35%, a anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale. Astfel, au promovat examenul 4.953 de candidaţi dintre cei 7.819 care au obţinut note la proba scrisă. Comparativ cu rezultatele înregistrate înainte de depunerea contestaţiilor (60,62%) se constată o creştere cu 2,72% a promovabilităţii, a precizat MEN.

În raport cu procentul final de promovare din sesiunea 2013 (51,26%), majorarea ratei de succes este de 12 procente. Cel mai ridicat procent de promovare s-a înregistrat în judeţul Cluj (75,81%), iar cel mai scăzut în Giurgiu (49,52%). Numărul total al notelor sub 5 a fost 556, iar al celor între 5 şi 7,99 – 2.310. Cele mai multe note au fost înregistrate în intervalul 8 – 9,99: 4.896. Alţi 57 de candidaţi au obţinut nota 10.

Dintre cei 10.764 candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar au fost admişi să participe la proba scrisă doar candidaţii care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Astfel, dintr-un lot de 9.917 candidaţi eligibili, s-au prezentat la examen 9.196 (92,73%). 40 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Cadrele didactice care au promovat examenul naţional de definitivare dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Începând de anul trecut, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis ca nota minimă de promovare a examenului naţional de definitivare în învăţământ să crească de la 7 la 8. AGERPRES