definitivat.jpgRata finală de promovare în sesiunea 2015 a examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, după soluţionarea contestaţiilor, este de 49,25%, anunţă Ministerul Educaţiei. Potrivit MECŞ, au luat definitivatul 3.363 de candidaţi dintre cei 6.829 care au obţinut note la proba scrisă.

”Comparativ cu ponderea notelor peste 8 înregistrate înainte de depunerea contestaţiilor (46,23%), se constată o creştere cu 3,02%. Conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, toţi candidaţii care au obţinut note peste 8 au dobândit dreptul de practică în învăţământul preuniversitar”, precizează MECŞ.

Ponderea notelor între 8 şi 10 atinge valori de peste 55% în judeţele Sibiu (62,4), Cluj (60,2), Harghita (58), Covasna (57,8) şi Iaşi (56,7). Valori sub 35% apar în judeţele Caraş-Severin (33,8), Giurgiu (33,3) şi Mehedinţi (25). În Capitală, 55% dintre candidaţi au obţinut note peste 8, arată MECŞ.
Au fost depuse 2.411 contestaţii, dintre care au fost admise 1.569. Potrivit sursei citate, 207 candidaţi au primit note peste 8 în urma soluţionării acestora. Numărul total al notelor sub 5 a fost 661 (497 înainte de contestaţii), iar al celor între 9 şi 9,50 – 165. Cele mai multe note au fost înregistrate pe segmentul 8-10 – 3.363. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat – 20.

Conform MECŞ, au fost admişi să participe la proba scrisă doar candidaţii care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs ‘Bine’ sau ‘Foarte bine’ şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

Astfel, dintr-un total de 10.297 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.385. Au fost prezenţi la această probă (susţinută la 127 de discipline) 6.844 de cadre didactice. 13 candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentative de fraudă.
Afişarea rezultatelor finale a avut loc atât la centrele de examen, cât şi online, pe site-ul dedicat – http://definitivat.edu.ro. AGERPRES