Alocarea fondurilor publice în învăţământul superior trebuie să fie transparentă iar Ministerul Educaţiei Naţionale să publice pe categorii sumele alocate universităţilor – este una dintre recomandările făcute marţi de preşedintele Centrului pentru Politici Educaţionale, Daniela Alexe, în cadrul unui eveniment organizat de către Societatea Academică din România şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Alte recomandări se referă la evaluarea cât mai repede a şcolilor doctorale, la măsurile antiplagiat precum softul antiplagiat, accesul publicului pentru consultare atât online, cât şi în bibliotecilor universitare a lucrărilor de finalizare a studiilor.

Includerea în metodologia ARACIS a indicatorilor privind integritatea şi etica (inclusiv obligativitatea cursurilor de scriere academică pentru studenţi). Universităţile să publice: lista conducătorilor de doctorat, studenţi coordonaţi şi teme, lista persoanelor care au obţinut titlul de doctor din 90 până în prezent (coordonator, temă, an susţinere, comisie)„, sunt alte recomandări făcute.

Totodată, ar mai fi necesare creşterea capacităţii comisiilor de etică de la nivelul universităţilor, oferirea de granturi, pe bază de concurs naţional pentru resurse de tipul: personal de specialitate, dotări, campanii, hard&soft.

O altă recomandare făcută în cadrul evenimentului „Integritate şi performanţă în învăţământul superior. Recomandări de măsuri şi politici publice pentru universităţi curate” se referă la introducerea incompatibilităţilor între o funcţie de demnitate publică, de conducere în statul român, inclusiv administraţia locală şi într-un partid politic, şi o funcţie de conducere din universitate, sau între funcţiile de conducere în universităţi şi calitatea de membru în consilii/agenţii naţionale cu rol de acreditare, finanţare şi integritate/etică. AGERPRES