Pe 17 iulie s-a încheiat prima sesiune de înscrieri organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul căreia, la cele 10 facultăți, și-au depus dosarele peste 3900 de candidați. Studiile de licență, forma de învățământ la zi și la distanță, s-au bucurat de un mare succes în rândul absolvenților de liceu, însumând un total de 2831 de candidați, cu aproape 15% mai mulți decât în sesiunea iulie a anului trecut, o creștere semnificativă, care certifică atractivitatea ofertei educaționale a Universității. Rezultatul înscrierilor din această sesiune face dovada gradului mare de încredere de care USV se bucură în cadrul comunității, ca urmare a implicării constante, directe și necondiționate în problemele județului și ale regiunii, inclusiv în gestionarea contextului epidemiologic actual.

Înmatriculările se fac în perioada 20-29 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie.

În această primă sesiune de înscrieri, candidații au putut alege dintr-un total de 90 de specializări, fiind disponibile peste 2100 de locuri bugetate și peste 2500 de locuri cu taxă pentru programe de studiu din ciclul de licență, masterat și doctorat.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, conform următorului calendar:

· Înscriere și interviu: 7-15 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, 7-11 septembrie, pentru specializările unde există probe;

· Probe: 14/15 septembrie;

· Afişare rezultate: 15-16 septembrie;

· Depunere contestaţii: 16-17 septembrie orele 13-16;

· Afişare rezultate după contestaţii: 17-18 septembrie;

· Înmatriculări/Confirmare loc (confirmarea locului prin depunerea actelor în original inclusiv pentru români de pretutindeni): 16 – 18 septembrie;

· Afişare rezultate finale: 21 septembrie.

Pentru cele 14 domenii de doctorat care organizează concursul de admitere în sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7 – 11 septembrie. Oferta USV conține un total de 39 de locuri (dintre care 20 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 19 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă). 13 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (9 dintre acestea fiind cu bursă). Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă.

Informații legate de admiterea la USV, actualizate în timp real, pot fi accesate la adresa www.admitere.usv.ro.