Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR) a solicitat eliminarea posibilităţii ca furnizorii de formare care nu se supun niciunei proceduri de asigurare a calităţii să ofere diplome de nivel universitar fără „nicio acoperire” în competenţele absolvenţilor, întrucât, susţin rectorii, este „de netolerat” ca o calificare de nivel universitar 6 – licenţă să poată fi obţinută în decurs de câteva zile/săptămâni, după plata unei sume, „de multe ori derizorii”.

„CNR consideră că este de netolerat ca o calificare de nivel universitar 6 – licenţă, cum ar fi spre exemplu cea de marketing manager, să poată fi obţinută în decurs de câteva zile/săptămâni, 7 zile pentru exemplul menţionat, fără nicio limitare în ceea ce priveşte specializarea de licenţă pe care cursantul ar trebui să o fi absolvit anterior, după plata unei sume, câteodată derizorii – 195 lei, către un furnizor de educaţie care nu s-a supus niciodată unei evaluări a calităţii/unui proces de acreditare. Calificări similare sunt obţinute prin programe de formare de licenţă, sau chiar de master, în învăţământul superior”, susţine CNR într-un comunicat remis presei.

Totodată, CNR consideră ca o prioritate naţională dezvoltarea sistemului de formare profesională, la toate nivelurile, pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii, dar numai în condiţiile stipulate prin Ordonanţa 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, care prevede că furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public.

CNR solicită Guvernului respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Ordonanţei 75/2005, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi a practicilor internaţionale, să acţioneze în vederea atingerii obiectivelor asumate prin strategia naţională în domeniu şi să elimine posibilitatea ca furnizori de formare care nu se supun niciunei proceduri de asigurare a calităţii să ofere diplome de nivel universitar fără nici o acoperire în competenţele absolvenţilor.

„Există o aşteptare enormă din partea întregii societăţii, pentru creşterea calităţii procesului educativ, la toate nivelurile, aceasta fiind o preocupare permanentă pentru universităţile membre CNR. Trebuie să admitem, chiar şi în contextul unui sistem de asigurare a calităţii care îşi are originea în anii ’90, că nu întotdeauna rezultatele activităţii unora dintre universităţi sau pentru anumite programe de studii corespund aşteptărilor publice. În aceste condiţii, cine garantează acoperirea diplomelor eliberate de furnizori autorizaţi, care funcţionează în absenţa unor proceduri de evaluare externă a calităţii, în ceea ce priveşte competenţele absolvenţilor?”, se arată în comunicatul CNR. AGERPRES