rosca-ion-gheorghe.jpgProfesorul universitar doctor Ion Gh. Roşca, rector al Academiei de Studii Economice în perioada 2004-2012, a murit sâmbăta la vârsta de 64 de ani, în urma unei boli neiertătoare.

‘Tragicul eveniment are loc chiar în ziua în care universitatea pe care a iubit-o şi a slujit-o cu pasiune, dăruire şi devotament împlineşte 100 de ani de existenţă. Ne înclinăm cu pioşenie şi deosebit respect în faţa amintirii Omului, Profesorului şi Rectorului Ion Gh. Roşca. Dumnezeu să îl odihnească în pace!’, se arată într-un comunicat al Comunităţii universitare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, remis duminică.

Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca s-a născut pe 12 aprilie 1949 în oraşul Râmnicu Vâlcea. A absolvit în 1966 Liceul „Nicolae Bălcescu” (devenit ulterior Colegiul Alexandru Lahovari) din oraşul natal. În perioada 1967 – 1972 a urmat cursurile Facultăţii de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, secţia Mecanizarea şi automatizarea calculului economic, din Academia de Studii Economice din Bucureşti, pe care le-a absolvit ca şef de promoţie. Imediat după terminarea facultăţii a îmbrăţişat cariera universitară, urcând toate treptele acesteia. A fost şef al Catedrei de Informatică economică în perioada 1990 – 1996, director al Departamentului de Cercetări Economice al ASE în perioada 1996 – 1999 şi prorector în perioada 2000 – 2004, coordonând domeniile de cercetare ştiinţifică şi de informatizare a activităţilor din universitate.

A fost ales rector al ASE în 4 mai 2004 şi a fost reales în anul 2008. Mandatul său s-a încheiat pe 4 martie 2012. Activitatea de rector s-a caracterizat prin dinamism, spirit inovator, deschidere şi respect faţă de istoria universităţii.

Pe tot parcursul mandatului său de rector a susţinut fervent cercetarea ştiinţifică universitară, a încurajat dezvoltarea relaţiilor cu mediul de afaceri şi a întărit parteneriatul cu liceele de specialitate din ţară. Prin anvergura şi curajul deciziilor asumate a reuşit să gestioneze cu profesionalism şi operativitate provocările legate de modernizarea procesului de învăţământ şi adaptarea acestuia la cerinţele europene.
În mandatul său au fost realizate numeroase şi importante proiecte şi lucrări de investiţii – construcţii, consolidări, reamenajări şi modernizări – susţinute din fonduri europene şi naţionale, proiecte obţinute şi coordonate chiar de el. Cel mai important proiect a constat în consolidarea şi modernizarea Palatului din Piaţa Romană nr. 6, precum şi consolidarea corpului celor trei mari amfiteatre, prin care s-a redat grandoarea şi splendoarea acestui imobil-simbol al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. La acestea se adaugă amplul program de modernizare a Bibliotecii Centrale a ASE, care include şi frescele Feerie şi Geneză, realizate de artistul Sabin Bălaşa, ele reprezentând dovada deschiderii spre spiritualitate, artă şi cultură.

Rectorul Ion Gh. Roşca a promovat coeziunea socială a membrilor comunităţii academice, a iubit profund instituţia şi istoria acesteia, iar cultul său pentru devenirea ASE s-a transformat într-o preocupare permanentă, concretizată prin scrierea unor valoroase cărţi, la care a lucrat până în ultimele clipe ale vieţii sale.

Ion Gh. Roşca a îndeplinit şi alte funcţii, dintre care enumerăm: vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (2004-2011), preşedinte (2004-2012) şi preşedinte de onoare (din 2013) al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (din 2006).
Preocupat permanent de activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, profesorul universitar doctor Ion Gh. Roşca a contribuit la scrierea a peste 65 de cărţi din domeniile informaticii, economiei, managementului, managementului universitar etc., a publicat, singur sau în colaborare, peste 150 de articole în reviste sau volume ale unor conferinţe ştiinţifice, a participat la realizarea a peste 60 de cercetări ştiinţifice, la multe fiind director sau coordonator.

În semn de recunoaştere a prestigiului personalităţii sale ştiinţifice şi manageriale, profesorul universitar doctor Ion Gh. Roşca a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al următoarelor universităţi: Universitatea de Vest din Timişoara (2011), Universitatea ‘Eftimie Murgu’ din Reşiţa (2011), Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia (2011), Universitatea de Economie şi Finanţe din Sankt-Petersburg (2008), Universitatea ‘Aurel Vlaicu’ din Arad (2007), Academia de Studii Economice a Moldovei (2006). În semn de apreciere şi recunoaştere a contribuţiei sale la creşterea prestigiului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, i-a fost decernată diploma ‘Virgil Madgearu’ cu medalie de aur, cea mai înaltă distincţie pe care universitatea putea să i-o acorde. De asemenea, a fost declarat cetăţean de onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi al comunei Osica de Sus, judeţul Olt. Liceul Teoretic din comuna Osica de Sus îi poartă numele.AGERPRES