ulbs_conducere.jpgÎn cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată pe 3 aprilie, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, şi-a prezentat echipa managerială, alcătuită din prorectori şi decani.

La conferinţa de presă au fost prezenţi cei patru prorectori: Prof. Univ. Dr. Mioara Boncuţ – probleme studenţeşti; Prof. Univ. Dr. Livia Ilie – strategie organizaţională financiară şi relaţii internaţionale; Prof. Univ. Dr. Ing. Claudiu Kifor- cercetare ştiinţifică şi studii doctorale; Conf. Univ. Dr. Marian Țiplic – programe academice.

Rectorul ULBS a anunţat că printre priorităţile sale şi ale echipei sale se numără procedura de admitere în anul universitar 2012-2013, programele de studii doctorale, re-evaluarea domeniilor de studiu, precum şi o mai bună comunicare cu publicul Universităţii.

Referitor la noile dispoziţii venite din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind admiterea în noul an universitar, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea consideră spune că este de acord cu reintroducerea probei scrise de admitere şi că aceasta este un semn de normalitate şi progres, cât timp toate universităţile se vor alinia acestor standarde.

În perioada 2-9 aprilie se desfăşoară concursurile pentru ocuparea posturilor de prodecani, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să se încheie procesul electoral din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.