astarastoae_vasile_.jpgUniversitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi, este singura universitate din sud estul Europei care are cursanţi din peste 70 de ţări, a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, rectorul Vasile Astărăstoae, citând din ”Raportul Anual al Rectorului pentru anul universitar 2011 – 2012”.

Potrivit raportului, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi şcolariza, la 1 ianuarie 2012, 8.334 de studenţi, dintre care 2.167 studenţi străini înscrişi la studii în limba engleză, franceză şi studiu în limba română. De asemenea, erau şi sunt şcolarizaţi 357 de masteranzi, 392 de doctoranzi, 2.211 de rezidenţi iar 1.288 de cursanţi au absolvit unul dintre cele 60 de cursuri postuniversitare.
”Suntem o universitate prin diversitate. Studenţii şi absolvenţii noştri sunt adevăraţii ambasadori. Din neferciire pentru noi, din cauza crizei şi a muncii prost plătite mulţi dintre absolvenţi au ajuns să practice medicina în străinătate, unde sunt apreciaţi pentru profesionalismul lor”, a spus prof.univ.dr. Vasile Astărăstoae.

”Suntem o universitate prin diversitate. Studenţii şi absolvenţii noştri sunt adevăraţii ambasadori. Din neferciire pentru noi, din cauza crizei şi a muncii prost plătite mulţi dintre absolvenţi au ajuns să practice medicina în străinătate, unde sunt apreciaţi pentru profesionalismul lor”, a spus prof.univ.dr. Vasile Astărăstoae.

Conform aceluiaşi raport, pentru a acoperi necesarul de cadre didactice, UMF Iaşi a organizat două sesiuni de concursuri pentru ocuparea a peste 120 de posturi didactice. În urma concursurilor, toate posturile au fost ocupate, reuşită la care a contribuit şi oferta salarială atractivă propusă candidaţilor. Media veniturilor brute realizate în cadrul activităţilor didactice, pe grade didactice, sunt: asistent universitar 2.774 lei, şef lucrări 3.762 lei, conferenţiar universitar 5.438 lei şi profesor universitar 9.713 lei.

”Performanţa trebuie răsplătită. În plină criză economică am reuşit să achităm salarii convenabile. Astfel, un asistent universitar de la UMF Iaşi primeşte un salariu şi un sfert în plus faţă de un şef de lucrări de la UMF Timişoara. Lucrând aici, pe astfel de salarii, oamenii se simt motivaţi atât salarial cât şi prin faptul că li se deschide accesul la o carieră profesională de succes”, a spus prof.univ.dr Vasile Astărăstoae, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”.

El a precizat că Raportul ”analizează starea Universităţii în anul universitar 2011-2012 cu scopul de a asigura transparenţa şi informarea corectă a comunităţii academice şi a opiniei publice cu privire la mecanismele de monitorizare şi evaluare a programelor educaţionale, a politicilor manageriale, a politicilor de sustenabilitate ale procesului educaţional şi managerial precum şi a strategiilor de dezvoltare ale Universităţii”.

”Nu în ultimul rând, Raportul este o componentă a analizei permanente a rezultatelor obţinute de Universitate, pentru monitorizarea continuă a direcţiei în care se îndreaptă organizaţia noastră”, a spus rectorul.

Pe de altă parte, prorector prof. dr. Dragoş Pieptu a afirmat că ”raportul descrie la nivel de detaliu atât evoluţia parametrilor academici, cât şi a indicatorilor economico-financiari ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”. Componenta academică a Raportului este structurată pe câteva capitole principale – dintre care amintim: programe de licenţă, masterate, doctorate, rezidenţiate, cursuri postuniversitare şi activitatea de cercetare – iar pentru fiecare capitol în parte, Raportul prezintă cifre exacte care sintetizează tot ceea ce s-a întâmplat la nivel academic în ultimul an în Universitate”.
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, reprezentanţii UMF Iaşi au spus că Universitatea a fost implicată în anul 2012, în calitate de de coordonator sau partener, în opt proiecte europene, în două proiecte de cooperare bilaterală România-Republica Moldova şi într-un proiect IASP (Internaţional Association for the Study of Pain). De asemenea, în 2012 a crescut numărul aplicaţiilor la competiţii internaţionale, atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ (1 proiect ERA-NET, 3 proiecte FP7, 3 proiecte bilaterale depuse în cadrul colaborării în domeniul cercetării ştiinţifice Elveţia-România), colectivele de cercetători participând la un număr de 15 depuneri de proiecte internaţionale. Totodată, în perioada 2011 – 2012, graţie relaţiilor internaţionale dezvoltate, Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ a facilitat numeroase mobilităţi, atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice. În cadrul programului Erasmus, Universitatea a încheiat 46 de acorduri cu universităţi prestigioase din Cehia, Belgia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Spania, Turcia. Pe baza acestor acorduri, s-au desfăşurat 72 de mobIlităţi (25 mobilităţi studenţi outgoing, 22 mobilităţi studenţi incoming, 11 moblităţi cadre outgoing, 1 mobilitate de monitorizare, 1 mobilitate staff training, 2 mobilităţi cadre didactice incoming). Pe plan intern, în urma unui contract de colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iulie Haţieganu” Cluj Napoca, un număr de 4 studenţi ai universităţii noastre, dintre care 2 de la Facultatea de Medicină şi 2 de la Facultatea de Farmacie au beneficiat de mobilităţi de studiu. AGERPRES