copotoiu_constantin.jpgAgenţia Naţională de Integritate (ANI) a stabilit că rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, Constantin Copotoiu, s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 2006-2012, deoarece a deţinut simultan şi funcţia de şef secţie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş.

Potrivit unui comunicat al ANI remis joi, Constantin Copotoiu a încălcat dispoziţiile art. 180, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi dispoziţiile art. 215, alin. 3 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care stipulează „funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (…) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, respectiv „persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”.

Începând cu data de 1 iulie 2005, Constantin Copotoiu exercită funcţia de şef secţie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, iar în perioada 19 aprilie 2004 – 20 martie 2012, Constantin Copotoiu a deţinut funcţia de rector în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. AGERPRES