Rectorul unei universităţi va putea fi revocat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza constatării Consiliului de Etică şi Management, cu consultarea şi avizul pozitiv al Senatului universităţii, potrivit unui amendament la Legea educaţiei, adoptat marţi de Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor.

Acest amendament, formulat de deputaţii Koto Iosif de la UDMR şi Sanda Maria Ardelean de la PDL, vizează alineatul 1 de la articolul 115 al Legii educaţiei, care face referire la cazurile în care MECTS decide revocarea rectorului unei universităţi. Astfel, în termen de maximum trei luni, dacă se constată încălcarea obligaţiilor, MECTS poate, în baza constatării Consiliului de Etică şi Management, să revoce rectorul unei universităţi cu consultarea şi avizul pozitiv al Senatului universităţii.

În textul propus de Guvern, rectorul unei universităţi putea fi „demis prin ordin al ministrului, cu consultarea Senatului universitar”.

„Până la confirmarea unui nou rector de către ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de maximum cinci zile de la data revocării, Senatul are obligaţia să desemneze un prorector care reprezintă universitatea şi care devine ordonator de credite după emiterea Ordinului de Ministru. După finalizarea procedurilor de desemnare a unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale, în termen de 3 luni, Senatul trimite spre confirmare ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului numele noului rector”, se arată într-o altă modificare adoptată de Comisia de învăţământ.În textul iniţial al Legii educaţiei se propunea un termen de maximum trei zile pentru desemnarea unui prorector.

O altă modificare importantă adusă de Comisia de învăţământ vizează alineatul 2 al aceluiaşi articol. Astfel, Consiliul de Etică şi Management Universitar, care constată încălcarea de către o instituţie a obligaţiilor, va fi alcătuit din trei reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor, trei reprezentanţi numiţi de către MECTS, câte un reprezentant numit de către ARACIS, CNFIS, CNCSIS, dar şi de federaţiile naţionale studenţeşti şi asociaţiile fondatorilor universităţilor particulare. AGERPRES