marga_andrei_.jpgRectorul Universităţii Babeş-Bolyai, prof. univ. dr. Andrei Marga, a adresat, miercuri, un memoriu ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu, în care îi cere demnitarului guvernamental să reia neîntârziat reforma universitară.
”Ne adresăm Dumneavoastră în legătură cu nevoia reluării reformei universitare în România. Situaţia şi indicatorii (care se pot discuta detaliat oricând) sunt de aşa natură, încât reluarea reformei universitare cât mai devreme posibil este cu atât mai favorabilă ameliorării performanţelor universităţilor autohtone. Se discută mult despre ceea ce este necesar să se facă pentru a ameliora învăţământul universitar din ţara noastră. Devine tot mai limpede că trebuie acţionat, în acelaşi timp, pe trei direcţii: ameliorarea finanţării, schimbarea legislaţiei, asigurarea unei viziuni de dezvoltare competitivă. O acţiune fără celelalte două nu dă rezultate”, susţine rectorul UBB.

Profesorul Andrei Marga arată, în context, că ”România are nevoie urgentă de reforme competente şi chibzuite în universităţi” şi subliniază că măsuri relativ recente, îndeosebi legislaţia din 2004 şi hotărârile de guvern din 2005-2007, ”sunt sursa multor dificultăţi, fiind – cel puţin în raport cu ceea ce s-a făcut în alte ţări comparabile – evident greşite”. Universitarul clujean solicită ministrului de resort să analizeze posibilitatea revenirii la dubla specializare în universităţi. Rectorul UBB doreşte, de asemenea, analize şi decizii operative ale ministerului în problemele ce privesc noua reglementare a studiilor de doctorat, studiile postdoctorale, restabilirea studiilor de pedagogie, precum şi restructurarea învăţământului universitar teologic şi a altor specializări.


Referindu-se la noua reglementare a studiilor de doctorat, Andrei Marga evidenţiază necesitatea ca studiile doctorale să contribuie la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în universităţi şi să fie un motor al acesteia. El pune un accent deosebit pe crearea unui cadru stimulativ pentru cercetarea ştiinţifică din universităţi şi pentru atragerea tinerei generaţii spre activităţi de acest gen. În memoriu, rectorul UBB cere eliminarea birocraţiei şi simplificarea procedurilor, creşterea responsabilităţii universităţilor, a conducătorilor de doctorate şi a doctoranzilor, în activitatea pe care o desfăşoară în cadrul şcolilor doctorale, precum şi internaţionalizarea studiilor doctorale şi atragerea de doctoranzi străini.

Potrivit rectorului UBB, reforma legislativă în materie de studii doctorale ar trebui să vizeze o mai accentuată autonomie a universităţilor ca Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) ”incluzând, fără a se limita la stabilirea domeniilor, determinarea şi evaluarea conducătorilor de doctorat, fixarea numărului de doctoranzi, conferirea titlului ştiinţific de doctor, precum şi eliberarea diplomei, dar şi încurajarea, prin reducerea formalităţilor inutile, a doctoratelor în cotutelă, în special prin măsuri cum ar fi cooptarea, în urma evaluării de către IOSUD, a conducătorilor de doctorat autorizaţi în Uniunea Europeană şi state terţe, precum şi înmatricularea în regim bugetar a doctoranzilor din statele Uniunii Europene”. AGERPRES