pusca_benone1.jpgPe 4 octombrie, eleganta Aula Magna a Universităţii „Danubius” din Galaţi era neîncăpătoare. Boboci curioşi, studenţi, masteranzi, părinţi, sportivi, cadre didactice, invitaţi… cu toţii prezenţi pentru a lua parte la festivitatea deschiderii anului universitar 2010 – 2011.
„Să ne bucurăm aşadar” sau „Gaudeamus Igitur” a deschis festivitatea, aşa cum se cuvine la toate evenimentele importante ale comunităţii academice „Danubius”.

La inaugurarea noului an universitar, Rectorul Universităţii „Danubius”, prof. univ. dr. Benone Puşcă, a adresat, ca de obicei, un discurs dătător de încredere şi de speranţă distinsei audienţe din Aula Magna.

„Doamnelor, Domnişoarelor şi Domnilor Invitaţi, Stimaţi Colegi, Dragi Studenţi,
Deschidem, astăzi, un nou ciclu de învăţământ – Anul Universitar 2010-2011, care, în ciuda concursului de împrejurări grele, manifestate în planul politic şi economic al României, la noi se anunţă a fi rodnic, iar construcţiile adăugate, în ultimii ani, sunt chezăşia unei griji permanente, pentru perfecţionarea şi diversificare activităţii noastre.
Chiar sala în care vă aflaţi, Aula Magna, demonstrează că Universitatea „Danubius” din Galaţi se află, deopotrivă, sub semnul civilizaţiei şi al tradiţiei în domeniu, iar noi, cei care îi conducem destinele, facem totul, pentru ca studenţii şi masteranzii noştri să simtă că, din toate punctele de vedere, inclusiv organizatoric – se află acolo unde le este locul; adică, într-un lăcaş de cultură european, sub girul ştiinţei adevărate, capabile să zidească conştiinţe, să construiască înalte caractere civice şi morale.

Aceasta, cu atât mai mult cu cât aici, la confluenţa Siretului cu Dunărea, există multe repere de virtute şi dăruire spirituală, Galaţiul fiind de aproape trei sferturi de veac un punct luminos pe harta universitară a României.

Nu întâmplător învăţământul românesc, în mai toate etapele devenirii sale, a ştiut să ia, din Europa – şi nu numai – cele mai bune, mai trainice şi mai statornice exemple de conduită intelectuală în importantul domeniu al culturii, ştiinţei şi al dezvoltării pedagogiei universitare.

Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,

Suntem mulţumiţi că am reuşit să construim în această zonă a Galaţiului o frumoasă universitate. Nu fără eforturi, nu fără trudă, dar cu satisfacţia datoriei împlinite faţă de societate şi de comunitatea academică danubiană.

Dorim ca în anul 2011 să terminăm lucrările pentru construirea unui cămin studenţesc ultra-modern şi noi terenuri de sport.

Pe lângă Aula Magna, în acest corp de clădire funcţionează şi alte obiective universitar; de exemplu, sediile Catedrelor şi ale disciplinelor de învăţământ, Departamentul de asigurare a calităţii, precum şi o serie de noi laboratoare, cum ar fi cel de presă, pendinte de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi, desigur, şi alte structuri instituţionale la fel de importante. Ne-am gândit, de pildă, să alocăm un spaţiu şi pentru reuniunile studenţeşti. In acest sens, adresându-mă Ligii Studenţilor, doresc ca lăcaşul nostru să vă poarte noroc! Vrem ca dumneavoastră, să nu fiţi aici doar oaspeţi vremelnici. Prin masterate şi, evident, prin şcoala doctorală, pe care urmează să o înfiinţăm, veţi fi, la Universitatea „Danubius”, o prezenţă activă şi statornică.

Dorim, cu alte cuvinte, să vedeţi în noi, slujitorii Catedrei, partenerii dumneavoastră profesionali.

Celor care, pentru prima oară ne-au păşit pragul, le dorim să aibă încredere în noi, dar şi în forţele proprii. Avem, aici, profesori reputaţi şi de renume. Ei vin din puternice centre universitare, din Iaşi şi Bucureşti, şi chiar din oraşul nostru. Prin urmare, nu întâmplător instituţia noastră ocupă, în prezent, locul 5 pe ţară în ceea ce priveşte activitatea de cercetare.

Nu întâmplător Universitatea noastră are, în prezent, trei reviste cotate în baze de date internaţionale: revista Facultăţii de Drept, Acta Universitatis Juridica, cea a Facultăţii de Ştiinţe economice, Euroeconomica şi revista „Styles of Communication”

Dumneavoastră, studenţilor din anii de studii mai mari, cât şi celor care tocmai au păşit pragul instituţiei – şi cărora le urăm un călduros BUN VENIT! – vă revine misiunea de a consolida şi mai mult prestigiul deja câştigat, dobândit în scurta noastră existenţă.

Şi toate acestea printr-un studiu temeinic, printr-o participare zilnică la cursuri, laboratoare şi seminarii, prin folosirea bibliotecii şi consultaţiilor acordate de profesori la Catedrele de specialitate.

Nu întâmplător, avem absolvenţi care, la această oră, nu numai că au terminat examenul de licenţă cu rezultate remarcabile dar s-au integrat deosebit de bine în activităţile pentru care s-au pregătit, ocupând posturi de conferenţiari, lectori, asistenţi universitari, magistraţi, juris-consulţi, economişti, funcţionari în administraţia publică centrală şi locală ,si specialişti în comunicare şi relaţii internaţionale. Ei sunt, în mod categoric, o dovadă că studiile efectuate la Universitatea „Danubius” au o certă finalitate, atunci când cunoştinţele predate sunt însuşite şi aprofundate printr-o muncă individuală.

Ne străduim, prin cursurile noastre, prin conduita şi atitudinea noastră, prin manifestările ştiinţifice pe care le organizăm anual, să formăm o adevărată şcoală a ştiinţei şi a demnităţii civice, în care să pregătim oameni cu înaltă ţinută profesională şi morală.

Cu gândul că astăzi, şi în acest moment, marcăm o nouă etapă în devenirea noastră universitară, vă felicităm pentru rezultatele obţinute până acum şi vă dorim să aveţi parte, în aceşti ani frumoşi ai studenţiei, numai de bucurii şi succese redutabile.

Să nu uitaţi că la vârsta dumneavoastră se formează marile caractere, se conturează nobilele idealuri şi aspiraţii care trebuie să devină realitate prin studiu, printr-o voinţă puternică, focalizată pe exemplul înaintaşilor, al marilor noştri înfăptuitori de istorie şi civilizaţie.

Trebuie să studiaţi temeinic şi să vă însuşiţi cultura acestui popor cu vocaţia construcţiei şi a păcii, slujindu-l cu credinţă.

Noi vă dorim, încă o dată, un an bun, cu roade bogate în acumularea cunoştinţelor şi sa faceţi cinste instituţiei noastre şi idealurilor de care sunteţi animaţi.

Fie, dragi studenţi, ca toate aceste gânduri să se împlinească! De altfel, multe dintre realizările noastre depind de dumneavoastră. Depinde de modul cum vă veţi înţelege menirea de student, de viitori intelectuali, de felul în care doriţi să vă împliniţi visele, speranţele de oameni tineri hotărâţi să ducă mai departe zestrea ştiinţei româneşti.

Vă doresc, tuturor, multă sănătate! Multă putere de muncă. Vă doresc un an plin de bucurii şi de realizări deosebite.

Vă mulţumesc pentru atenţia cu care m-aţi urmărit, şi vă asigur că noi, la Danubius, vom face totul pentru ca zestrea noastră umanitară, pe care v-o transmitem, să fie la înălţimea înaltelor exigenţe şi comandamente ale timpului în care trăim”
.

Printre invitaţii de onoare prezenţi la festivitate s-au numărat Eugen Chebac, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicuşor Ciumacenco, Viceprimarul municipiului Galaţi şi Manuela Cazan, Director executiv al postului regional de televiziune TV Galaţi.

Ceremonia deschiderii anului universitar a continuat cu premierea studenţilor merituoşi pentru rezultatele deosebite obţinute în anul universitar anterior. Conducerea Universităţii „Danubius” a pregătit un spectacol de calitate pentru toţi cei prezenţi la deschidere. De la dansuri şi muzică populară, dansuri sportive, gimnastică, demonstraţii de fotbal şi până la meciul demonstrativ de baschet, meci susţinut de echipa Clubului Sportiv „Danubius – Phoenix”. Momentele cultural-artistice şi sportive au fost asigurate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Clubul de Dans „Fantezia”, Liceul Sportiv Galaţi şi Clubul Sportiv „Phoenix”.

danubius_deschidere.jpg