Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara a conferențiat la UVVG Arad despre “Erori şi greşeli în redactarea lucrărilor ştiinţifice”

uvvg_uvt.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a organizat, recent, în Campusul Universitar “Vasile Goldiș”, conferinţa cu tema “Erori şi greşeli în redactarea lucrărilor ştiinţifice”, susținută de prof. univ. dr. Marius Raica, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara.

Sala de conferinţe din incinta Campusului Universitar “Vasile Goldiş” a fost arhiplină, prezentarea fiind una complexă, îmbinând notele ştiinţifice cu date concrete din literatură, cu exemple despre modul de redactare a unui articol ştiinţific necesare cercetătorilor, studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor.

În deschiderea conferinței, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, a subliniat buna colaborare care există între cele două Universităţi și a evidenţiat notabila calificare profesională a rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, prof. univ. dr. Marius Raica. “Dl. rector, prof. univ. dr. Marius Raica are o calificare profesională notabilă, fiind membru în numeroase asociaţii profesionale de profil dintre care aş dori să amintesc Societatea Europeană de Patologie și Societatea Română de Morfologie căreia i-a fost şi preşedinte. Dânsul şi-a dedicat numeroase ore, cu tenacitate, perseverenţă şi corectitudine, unui întreg studiu laborios al disciplinei pe care cu onoare o conduce. Şi-a dedicat numeroase ore domeniului organizării educaţiei medicale şi cercetării, organizând primul Laborator de Imunohistochimie din România, renovând şi reorganizând disciplina de Histologie în anul 1999. De asemenea, a modernizat la standarde europene, laboratoarele şi sălile de curs pentru studenţi, inclusiv cu sistem Intranet în anul 2002, organizând laboratorul experimental in vivo în anul 2007 şi in situ în 2008. A organizat Laboratorul de Patologie Moleculară care include microdisecţia tisulară laser-asistată în 2010, iar una dintre contribuţiile cele mai importante este pe linia Centrului de Cercetări în Angiogeneză din Timişoara, singurul de acest fel din ţară şi din zona noastră geografică, în anul 2010”.

“În ceea ce priveşte contribuţiile ştiinţifice prioritare, domnul rector, prof. univ. dr. Marius Raica, are o contribuţie esenţială asupra primului studiu privind introducerea Corynebacterium parvum în terapia tumorilor vezicale, în anul 1992, primul screening pentru cancer prostatic din România şi în special caracterizarea rolului podoplaninei, în progresia tumorală şi metastazare, în anul 2008. În ultima perioadă s-a bazat pe angiogeneză în leziunile premaligne şi identificarea în premieră a factorilor de creştere a endoteliului vascular în adenoamele hipofizare, dar şi caracterizarea limfangiogenezei în tipurile moleculare de cancer mamar. În concluzie, dl. rector, prof. univ. dr. Marius Raica, ne-a încântat cu lucrarea științifică extrem de complexă, dar și cu un umor deosebit. A fost o delectare să-l avem alături de noi şi vă spun cu toată sinceritatea că m-am simţit ca în studenţie ascultându-l, dar la un nivel foarte înalt al expunerii”, a încheiat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”.