nedeff_honoris.jpgÎn luna martie Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii „Angel Kanchev” din Ruse – Bulgaria. Evenimentul a fost marcat de prezenţa Excelenţei Sale, Victor Dediu – ataşat cultural în Ambasada României la Sofia, membrilor Consiliului Academic al Universităţii”Angel Kanchev” şi a reprezentanţilor din mass-media bulgară.

Colaborarea dintre cele două universităţi a început în anul 2002, cu ocazia Conferinţei Internaţionale „Energy Efficency and Agricultural Engineering”, Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff fiind cooptat în anul 2009 în comitetul ştiinţific al acestei conferinţe. Tot în anul 2009, colaborarea dintre cele două universităţi s-a dezvoltat când la iniţiativa Rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost semnat primul acord Erasmus – mobilităţi profesori şi studenţi pentru ciclul de studii universitare de licenţă, domeniul Ştiinţe Inginereşti. Alte colaborări prin programul Erasmus urmează a fi dezvoltate în domeniile Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională.

În anul 2011 a fost semnat un acord de colaborare pentru activităţi desfăşurate la nivel de doctorat şi cercetare ştiinţifică, iar la ediţia din anul 2013 a Conferinţei Internaţionale „Energy Efficency and Agricultural Engineering” o delegaţie formată din 12 doctoranzi şi profesori de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat şi susţinut lucrări în secţiunile conferinţei. În cadrul ediţiilor Conferinţei Internaţionale „Optimizarea Proiectării Constructive şi Tehnologice – OPROTEH”, organizată de universitatea noastră, în comitetele ştiinţifice şi în prezidiul secţiunilor, precum şi în comitetul ştiinţific şi editorial al revistei „Journal of Engineering Studies and Research”, indexată în şapte baze de date internaţionale, au fost cooptaţi profesor Hristo Beloev, profesor Nicolay Mihailov şi profesor asistent Chadar Vezirov.

Pentru anul 2014 cele două universităţi au în program două colaborări importante: în luna mai o delegaţie de la Universitatea „Vasile Alecsandri” va participa cu lucrări ştiinţifice la manifestările organizate cu prilejul aniversării a 60 de ani de activitate a Facultăţii de Agricultură din universitatea bulgară, iar în perioada 04-07 iunie va avea loc la Bacău a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale „Riscuri Naturale şi Antropice – ICNAR2014”, la care Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse este co-organizatoare.