elevi putini.jpgElevii se vor putea transfera de la o unitate de învăţământ la alta sau de la un profil la altul doar în condiţii speciale. Potrivit Ordinului 6152 din 7 noiembrie 2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elevul va mai putea obţine transferul doar dacă este constrâns de schimbarea domiciliului părinţilor.

De asemenea, potrivit noului Ordin, transferul se acordă la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuată de medici specialişti, mai ales în cazul elevilor care urmează cursurile unui liceu cu program sportiv, şi în cazul în care se doreşte trecerea de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profile.

În alte cazuri excepţionale, transferul se poate face numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean. În orice caz, toate transferurile se fac doar cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii la care se face transferul.

Înainte de apariţia acestui regulament, transferul se făcea doar cu acordul reprezentanţilor unităţilor de învăţământ de unde pleca şi unde urma să fie înscris elevul, fără avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean.