Cele mai solicitate programe de formare continuă în anul 2016 au fost cele de eficientizare a relaţiei profesor-elev-familie, dar şi programele de dezvoltare personală, a declarat în Colegiul prefectural, prof. Carmen Bodiu, director al Casei Corpului Didactic (CCD) Bihor.

Prin programele acreditate de CCD Bihor au beneficiat de formare în anul 2016 un număr total de 1662 cadre didactice şi personal didactic auxiliar. Un interes deosebit au prezentat strategiile de eficientizare a relaţiei profesor-elev-familie, dar şi programele de dezvoltare personală„, a declarat Carmen Bodiu, prezentând un amplu raport de activitate al instituţiei pe anul 2016.

Oferta de programe de formare continuă a instituţiei cuprinde 75 de programe, propuse de profesorii metodişti ai CCD, ai ISJ şi ai colaboratorilor şi 15 programe ale altor furnizori de formare. Beneficiarii s-au regăsit în toată aria didactică – educatoare, învăţători, profesori, personal didactic de conducere, îndrumare şi control şi personal didactic auxiliar. Un număr mai mare de programe a fost derulat în mediul urban, pentru care au fost acreditate noi locaţii în municipiul Oradea şi în alte oraşe şi comune din judeţ.

Având în vedere misiunea Casei Corpului Didactic de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, în concordanţă cu nevoile actuale şi în conformitate cu strategia ISJ şi a Ministerului Educaţiei Naţionale, CCD Bihor a depus anul trecut spre acreditare 10 programe de formare continuă noi, dintre care nouă au primit acreditare prin ordin de ministru, unul fiind în curs de acreditare.

Potrivit directoarei, aceste programe noi, acreditate prin ordin de ministru, au fost şi cele mai solicitate anul trecut. Acestea sunt programul de formare a competenţelor IT, metode interactive de predare- învăţare, Pro Paideia – Educaţie permanentă în contextul social actual, Parteneriatul educaţional şcoală-comunitate, comunicare eficientă în mediul educaţional, şcoala fără droguri, managementul clasei de elevi, gestionarea situaţiilor de criză sau perspective actuale în abordarea curriculară.

În curs de acreditare se află programul „O şansă pentru fiecare. Educaţie pentru grupurile vulnerabile”.

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor este principalul organizator şi furnizor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar bihorean, subordonată Inspectoratului Şcolar. Înfiinţată la data de 1 ianuarie 1972, CCD este purtătoarea unei îndelungate tradiţii, ce a pornit la începutul secolului XX, prin înfiinţarea Casei Corpului Didactic, în 1902, de către Spiru Haret, marele reformator al învăţământului românesc. AGERPRES