Ministrul Remus Pricopie a declarat marţi, referindu-se la ora de „Religie” în şcoli, că în momentul în care Parlamentul va corecta elementul de neconstituţionalitate semnalat de CCR, „evident” Ministerul Educaţiei Naţionale se va supune legislaţiei în vigoare.

„Sunt mai multe lucruri care trebuie luate în calcul: în primul rând, trebuie respectată legea şi Constituţia şi tot cadrul instituţional în care se desfăşoară orele în şcoli. În acest moment, avem o lege, avem o decizie a Curţii Constituţionale (CCR) şi avem o procedură pe care Parlamentul sau Guvernul, după caz, trebuie să le parcurgă. Până când nu se decide la nivelul Parlamentului sau la nivelul Guvernului cum se va proceda în planurile de învăţământ şi în procedurile pe care le avem în şcoli, evident că nu se poate schimba nimic. CCR atrage atenţia asupra unui element de neconstituţionalitate, iar Parlamentul are obligaţia să-l regleze. În momentul în care Parlamentul va corecta această problemă, evident că ne vom supune legislaţiei în vigoare”, a spus ministrul Educaţiei Naţionale, la finalul unui eveniment desfăşurat marţi după-amiaza, la sediul ministerului.

Curtea Constituţională a României a constatat, în 12 noiembrie, că nu mai sunt obligatorii cererile pentru nefrecventarea orelor de religie, judecătorii apreciind că cei care doresc să urmeze cursurile acestei discipline trebuie să facă o solicitare în acest sens. CCR a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 9 alin.2 teza întâi din Legea învăţământului 84/1995 şi ale art. 18 alin. 2 teza întâi din Legea educaţiei naţionale 1/2011.

Art.9 alin. (2) din Legea învăţământului 84/1995 prevede: „La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”. Art.18 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale stabileşte : „La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplină”. Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie. AGERPRES