Rectorii celor mai mari universităţi tehnice din ţară, reunite în Alianţa Română a Universităţilor Tehnice (ARUT), se vor întâlni săptămâna aceasta la Cluj.

Potrivit unui comunicat al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în cadrul întâlnirii se va discuta despre relaţiile de colaborare ale ARUT cu mediul socio-economic şi financiar, precum şi despre provocările din sistemul de învăţământ superior tehnic. Nu în ultimul rând, metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare va reprezenta un subiect de discuţie.

„Temele care vor face obiectul discuţiei acestei întâlniri vin în continuarea celor abordate în cadrul întâlnirilor anterioare când au fost discutate cercetarea în universităţile tehnice, poziţionarea universităţilor tehnice faţă de criteriile/metodologiile posibile de clasificare a universităţilor şi ierarhizarea programelor de studiu, strategii de internaţionalizare, precum şi proiecte comune în domeniul cercetării şi al mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice”, se arată în comunicatul transmis presei.

Întâlnirea ARUT va avea loc în perioada 22 – 24 noiembrie 2018. Membrii fondatori ai acestei alianţe sunt Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică ‘Gheorghe Asachi’ din Iaşi, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN). La întâlnire vor participa şi reprezentanţi din partea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Potrivit comunicatului, misiunea principală a ARUT este aceea de a-şi aduce contribuţia la schimbarea socială şi la formarea forţei de muncă înalt specializate, cu viziunea mai amplă de a sprijini competitivitatea economiei româneşti.

UTCN găzduieşte pentru a doua oară această reuniune. AGERPRES