Reprezentanţii universităţilor din Consorţiul Universitaria îşi exprimă îngrijorarea, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Sorin Grindeanu, cu privire la cercetarea românească, în special cu referire la membrii noilor consilii consultative.

Momentul pe care cercetarea românească îl trăieşte acum este unul extrem de îngrijorător nu doar pentru România recentă, ci şi pentru cea viitoare, fiind puse sub semnul întrebării mecanisme şi principii de bază pentru orice sistem de cercetare solid. Noile consilii consultative, numite de ministrul Cercetării şi Inovării, domnul Şerban Valeca, după un aşa numit proces de consultare, ridică semne serioase de întrebare cu privire la procedura de selecţie şi la intenţiile reale faţă de atribuţiile acestor organisme. (…) Odată cu instalarea ministrului Cercetării şi Inovării, domnul Şerban Valeca, au fost desfiinţate toate consiliile consultative cu atribuţii în cercetare şi care, prin noua structură guvernamentală, au fost preluate de Ministerul Cercetării şi Inovării„, afirmă semnatarii scrisorii deschise.

Reprezentanţii Consorţiului Universitaria susţin că, deşi se remarcă prin cea mai bogată producţie ştiinţifică, peste 50% din cercetarea existentă la nivel naţional, universităţile din Consorţiu sunt reprezentate în mai puţin de 10% din structura nominală a consiliilor.

„Se poate observa flagrant cum institute de cercetare nereprezentative pentru sistem, sau universităţi care nu au fost niciodată incluse în clasamentele internaţionale, au privilegiul unei prezenţe semnificative în cadrul acestor consilii. Mai mult, sunt membri care nu se bucură de o reputaţie aleasă în rândul colegilor noştri cercetători, unele dintre probleme fiind semnalate şi de mass- media. Având în vedere importanţa acestor consilii consultative pentru credibilitatea şi consolidarea comunităţii ştiinţifice româneşti, considerăm că demersul domnului ministru Şerban Valeca este unul care contravine grav acestui deziderat”, afirmă membrii Consorţiului Universitaria.

În opinia acestora, acţiunile ministrului Cercetării Inovării riscă să aşeze ştiinţa românească la „periferia” sistemului internaţional de cercetare. „Astfel, prin Actul adiţional nr. 10/2017 la contractul de finanţare a Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, semnat între Ministerul Cercetării şi Inovării şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, sunt eliminaţi evaluatorii străini din procesele de evaluare a proiectelor de cercetare. Implicarea acestora ca evaluatori va fi o situaţie de excepţie, fiind stipulat în document că prezenţa lor va fi posibilă „numai în cazul în care nu există nici un specialist disponibil la nivel naţional”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

Potrivit semnatarilor, continuarea, într-o manieră similară, a politicilor începute de ministrul Şerban Valeca „va arunca cercetarea românească într-un dezonorant colţ al irelevanţei” în spaţiul internaţional.

„Ţinând cont de aceste aspecte semnalate, de gravitatea şi de impactul lor asupra unui sistem de cercetare care doreşte să rămână demn în comunitatea internaţională, vă solicităm corectarea în cel mai scurt timp a derapajelor semnalate mai sus şi demiterea ministrului Cercetării şi Inovării, domnul Şerban Valeca”, se menţionează în scrisoarea deschisă.

Consorţiul Universitaria reuneşte cele mai reprezentative instituţii de învăţământ superior din România: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. AGERPRES