Consiliul Naţional al Elevilor condamnă decizia de a încadra agresiunea sexuală şi cea fizică în sfera comportamentului de bullying profesor-elev, acest lucru, consideră elevii, având drept consecinţă „diminuarea” gravităţii acestor fapte în viziunea opiniei publice.
„Consiliul Naţional al Elevilor condamnă, cu fermitate, procesul de elaborare a normelor metodologice pentru aplicarea Legii anti-bullying (Legea 221/2019, pentru modificarea Legii 1/2011). În scopul elaborării acestor norme, a fost creat un grup de lucru la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în cadrul căruia nu a fost invitat niciun reprezentant al Consiliului Naţional al Elevilor. (…) În primul rând, condamnăm cu fermitate decizia de a încadra agresiunea sexuală şi agresiunea fizică în sfera comportamentului de bullying profesor-elev, întrucât aceste tipuri de comportament sunt reglementate şi pedepsite conform prevederilor Codului penal. Astfel, încadrarea acestor agresiuni în sfera bullying-ului are drept consecinţă diminuarea gravităţii acestor fapte în viziunea opiniei publice”, susţin reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor.
Consiliul Naţional al Elevilor afirmă că „nu a participat activ” la elaborarea tipurilor de intervenţie în cazul bullying-ului, enunţate în cadrul metodologiei. Totodată, consideră „nepotrivită” abordarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care „a atribuit” Consiliului Naţional al Elevilor un set de atribuţii fără o consultare prealabilă.
„Nu doar că este regretabil, ci constituie un real pericol să considerăm că agresiunile sexuale reprezintă o formă de bullying. Suntem în 2020 şi în loc să facem paşi spre o mai bună conştientizare a fenomenelor de violenţă (mai ales violenţă fizică şi agresiune sexuală, care nu pot fi trecute cu vederea şi intră sub incidenţa penalului), ne grăbim să etichetăm bullying orice comportament tendenţios, fără a ne gândi la repercusiuni”, a declarat Antonia-Laura Pup, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor. AGERPRES